Закриват Митница Югозападна, откриват пет нови териториални дирекции

Снимка: Infomreja.bg

От 7.01.2019 г. в структурата на Агенция „Митници“ се закриват съществуващите досега митници и се създават пет нови териториални дирекции – Тракийска (с обхвата на Митница Пловдив), Югозападна (с обхвата на митници Югозападна, Столична и Аерогара София), Дунавска (с обхвата на митници Русе, Свищов и Лом), Северна морска (с обхвата на Митница Варна) и Южна морска (с обхвата на Митница Бургас).

Това обявиха в каря на миналата седмица от Агенция "Митници".

Дейността, компетентността, правата и задълженията на закритите митници преминават съответно:

  •       На Митница Пловдив към Териториална дирекция Тракийска;
  •       На Митници Аерогара София, Столична и Югозападна – към Териториална дирекция Югозападна;
  •       На Митници  Лом, Свищов и Русе – към Териториална дирекция Дунавска;
  •       На Митница Варна към Териториална дирекция Северна морска;
  •       На Митница Бургас към Териториална дирекция Южна морска.

На първото си заседание за 2019 Министерски съвет взе решение за преструктурирането на Агенция „Митници“ в Централно митническо управление и териториални дирекции. 

С измененията и допълненията в Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата за неговото прилагане се въвеждат специфични длъжности, предвидени в Закона за митниците на основание разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. В проекта са отразени и промени по отношение на функциите и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности. Измененията са продиктувани от предвидената в закона разпоредба в структурата на Агенция „Митници“ да се създадат пет териториални дирекции и две главни дирекции.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...