За училището в Гоце Делчев, което изживява своето възкресение

Снимки: ПГ по ММС

Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Гоце Делчев е избрана за първото пилотно училище в България с учебно-тренировъчна фирма „Агролидер“. Нейната дейност стартира в началото на втория учебен срок. Как стоят нещата месец по-късно?

За дейността на учебно-тренировъчната фирма разказват нейните ръководителки Неда Недева и Ваня Партенова. Техните наблюдения са, че учениците работят с голям ентусиазъм, защото се сблъскват с неща от реалния живот.

Макар че всичко е виртуално, те са наясно как се работи  с платформите на НАП, Търговския регистър и Агенцията по вписванията. Интересно им е да извършват онлайн банкиране и да си кореспондират с други учебно-тренировъчни фирми в страната и чужбина. Всичко това ще им бъде полезно, защото е доказано, че участниците в учебно-тренировъчните фирми  след време по-лесно свикват с реалната работна среда.

Задоволството на учениците се дължи и на факта, че фирмата сама си произвежда екологично чисти продукти и след това виртуално ги предлага. Гоцеделчевската гимназия по механизация на селското стопанство е единственото училище в България, регистрирано като биопроизводител.

Участниците във фирмата се радват и на красивия кабинет, в който провеждат заниманията си по теория. Наскоро напълно ремонтиран, той блести и с новото си оборудване. Вече са получени и нови лаптопи, предназначени за всяко работно място в кабинета.

Практическото обучение с учениците се провежда на учебно-опитното стопанство, където училището разполага с 300 декара земя. Там се отглеждат каракачански овце, кокошки носачки и токачки, пуйки. За изхранването на животните е засята люцерна. В стопанството има също овощна и зеленчукова  градина с домати, краставици, моркови, тиквички. Произведената продукция се използва от професия „Готвачи“. Целта е да се създаде затворен цикъл между производство и реализация.

По идея на учениците е направена голяма оранжерия. Тазгодишният разсад вече е пикиран и засаден в нея. Земята се обработва от учениците в специалност „Механизация на селското стопанство“. Агроеколозите съблюдават стриктно  спазването на всички изисквания за биологично земеделие.

Диана Ланева – инженер – агроном  в училището, с удоволствие разказва и за друга идея, чието изпълнение вече е в ход. Става дума за ботаническа градина в двора на училището  с широколистни и иглолистни дървета. По време на горски многобой вече са засадени разнообразни дървесни видове. Името на училището ще бъде изписано с цветя.

Инженер Ланева споделя и за засаждането на 333 рози в двора на училището и в учебно – опитното стопанство. Броят им съвпада с броя на учениците в училището.

„Розата е символ на България, но заедно с това и на възраждане и възкресение. Тя е напълно подходяща и като символ на нашето училище, за което можем да кажем, че също изживява своето възкресение“.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...