За бизнеса: Ограничаване на плащанията в брой над 15 000 лв.

Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ напомня на бизнеса, че има ограничения при плащане в брой на суми над 15 000 лева.

Законът за ограничаване на плащанията в брой  (ЗОПБ) над 15 000 лева се отнася единствено за извършване на плащания на територията на страната.

Плащания, които не се извършват на територията на страната, независимо от това кой ги извършва, не попадат в териториалния обхват на закона.

Разпоредбите на закона се прилагат за плащания на територията на Република България, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лева, както и по отношение на плащания, чиято стойност е под 15 000 лева, но представлява част от парична сделка по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лева.

Посочените плащания задължително се извършват чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Разпоредбата за банковото плащане на суми в чуждестранна валута се прилага, като се вземе предвид тяхната левова равностойност.

Ако тя е равна или надвишава 15 000 лева, парите трябва да бъдат преведени по банков път. Равностойността в левове се определя по курса на БНБ в деня на плащането.

Ограниченията, предвидени в Закона за ограничаване плащанията в брой, се отнасят за всички плащания между физически лица, между юридически лица и между физически и юридически лица.

Законът за ограничаване на плащанията в брой  (ЗОПБ) не се прилага при:

   * теглене и внасяне на пари в брой от/в собствени платежни сметки;

   * изплащане на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда;

   * замяна от банки на повредени български банкноти и монети;

   * теглене и внасяне на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;

   * сделки с чуждестранна валута в наличност по занятие;

   * операции с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

Санкциите при нарушения са в размер на 25% от общия размер на направеното плащане, ако става дума за физическо лице и 50% ако нарушител е юридическо лице. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.

Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ може допълнително да ви информира и консултира за всички изисквания на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 

КОМЕНТАРИ

готин18:03 - 06.03.2015
благодаря
Код за сигурност, въведете кода aa6