Прокурорите избраха Евгени Иванов за член на ВСС

Евгени Иванов, снимка: ВСС

Той бе единственият кандидат

Общото събрание на прокурорите избра с 841 гласа Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Той бе единственият кандидат.

Председателят на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на прокурорите Василен Бенчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, съобщи, че след обработка на протоколите от двете секционни комисии, е установено, че общият брой на действащите магистрати, имащи право да гласуват, е 1531. Общият брой на гласувалите прокурори е 958, като избирателната активност е 62,57%.

Гласували са повече от половината от действащите прокурори, имащи право на глас, и съгласно чл. 29к, ал. 2 от Закона за съдебната власт, избирателната комисия приема, че изборът е редовен. По двете системи за гласуване са подадени общо 841 броя действителни гласове за Евгени Иванов, като в съответствие с чл. 29 л, ал. 3 от ЗСВ, избирателната комисия го обяви за избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

Общият брой на подадените хартиени бюлетини е 86, от които 15 недействителни. Избирателната активност с хартиени бюлетини е 39,27%.

Общият брой на гласувалите електронно дистанционно е 872, като недействителните гласове са 102. Електронната избирателна активност е 66,46%.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Неразделна част от решението на избирателната комисия са протоколите на избирателните секции. Решението на избирателната комисия и протоколите на избирателна секция № 1 и избирателна секция № 2 от проведения избор за член на ВСС от квотата на прокурорите са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Прокурор Иванов изказа благодарност към своите колеги за получената подкрепа. Той заяви, че прокурорите са институция и днес са доказали, че не се поддават на външни внушения. Евгени Иванов се ангажира да бъде представител на прокурорите във Висшия съдебен съвет.  

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd