ВСС назначи Ели Скоклева за заместник-председател на Районен съд – Дупница

Снимка: Infomreja.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт освободи Людмила Василева Стойнова-Панайотова, от заеманата длъжност„ заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията я преназначи на заеманата преди назначаването ѝ на ръководен пост, длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница, считано от датата на вземане на решението.

С решението се назначава Ели Георгиева Скоклева – съдия в Районен съд – Дупница, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност. 

Предложение за назначенията е направено от административния ръководител на Районен съд – Дупница.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd