Водата в 14 области поскъпва след Нова година

Снимка: news.bg

Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие окончателно решение за поскъпването на цените на водата за 2018 г. в 14 области в страната.

КЕВР проведе закрито заседание в специализиран състав „ВиК“, на което се прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК услуги за 2018 г. С решението са коригирани цени на ВиК услугите на операторите в 14 области на страната – София, Перник, Монтана, Враца, Пловдив, Смолян, Кърджали, Русе, Силистра, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.
 
Решението на КЕВР дойде въпреки организирания от БСП протест под прозорците на регулатора.
Протестиращите носеха плакати „Водата е човешко право, стоп на увеличението„, „София срещу Веолия„, „Бойко ти си гОла вОда„, „Спрете геноцида„, „Вода и ток – грабеж“. Те бяха подкрепени и с присъствието налидера на социалистите Корнелия Нинова.
Най-солено поскъпване на водата ще има в облат Ямбол – с 20%.Увеличението за Враца ще бъде с 13%, за Бургас – с 12%, а за София – с 9.3%. За област Силистра е предвидено увеличение с 6.5%, за Монтана – с 6.4, за Русе – с 6.2%, за Перник – с 5.8%, за Смолян – с 4.5%, за Шумен – с 3%, за Пловдив – с 2.9%, за Кърджали – с 2.8%.
 

От комисията мотивират решението си с това, че в съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година КЕВР е задължена да актуализира утвърдените цени на ВиК услугите за всяка следваща година в 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата, като отчете размера на инфлационния индекс за 2017 г. и изпълнените от операторите показатели за качество на услугите. Решенията за цените на ВиК услугите в 14-те области в България са били приети от регулатора в рамките на 2017 г., когато са одобрявани 5-годишните бизнес планове на ВиК операторитеи цените на заложените в тях ВиК услуги за всяка отделна година.

Бизнес плановете са били утвърдени през периода април-ноември 2017 г., с отделни процедури за всяко от 14-те ВиК дружества, като са били проведени 14 открити заседания и 14 обществени обсъждания. По всички направени предложения на обсъжданията Комисията е излязла с ясни и мотивирани становища в публикуваните си на интернет страницата на регулатора решения за одобряване на бизнес планове и цени на ВиК операторите, уведомяват от КЕВР.

От КЕВР разясняват и че комисията стриктно ще следи изпълнението на бизнес плановете на ВиК дружествата и ще предприема мерки при неизпълнението им.

След третата година на 5-годишния регулаторен период, съгласно законовите изисквания, Комисията задължително ще провежда цялостен регулаторен преглед на изпълнението на поетите ангажименти от ВиК дружествата – постигнат размер на заявените инвестиции и показателите за качество на услугите, намаляване на загубите по мрежата и др.

При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, Комисията незабавно ще коригира цените на утвърдените ВиК услуги, като ги намалява.

Припомняме и че повишаването на цената на водата предизвика голямо обществено възмущение. Много организации и партии се обявиха против решението на регулатора. В края на миналата седмица, в хода на протест по време на заседание на КЕВР, обмбудсманът Мая Манолова заплаши, че ще атакува решението на комисията в Конституционния съд.

Ден след протеста председателят на КЕВР Иван Иванов отговори на Манолова, че КЕВР работи балансирано, безпристрастно и прозрачно.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g