Мястото на България в Брекзит?

Снимка: DC news

Правителството се запозна с резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50, който се проведе на 29 януари в Брюксел, прие с пълно единодушие мандат за водене на преговори за преходния период на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. В преговорите ЕС ще настоява Обединеното кралство да продължи да прилага правото на ЕС, да остане част от Митническия съюз и Единния пазар при зачитане на четирите свободи на движение и юрисдикцията на Съда на ЕС. В същото време Обединеното кралство следва да се изтегли от институциите на ЕС и няма да може да участва в процеса на вземане на решения. Мандатът определя 31 декември 2020 г. като краен срок за преходния период, което съвпада със срока на действие на актуалната Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ беше проведено в София на 25 и 26 януари. На него беше постигнато съгласие за координация между Европейската прокуратура, Евроюст, ОЛАФ и Европол, без дублиране на функции. Въпросът беше поставен за обсъждане от Българското председателство на Съвета. Очаква се в следващите месеци Европейската комисия да представи проект на оперативни правила за работа на Комитета по избор на европейския главен прокурор и европейски прокурори, а през м. март да бъде сформирана експертна група, която да консултира Комисията по създаването и административното обслужване на Службата на Европейския прокурор. Министрите на правосъдието дискутираха също преработения регламент за признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси, родителската отговорност и международното отвличане на деца, както и трансграничния достъп до електронни доказателства.

Министрите по земеделие и рибарство заседаваха в Брюксел на 29 януари. Те обмениха мнения по Съобщение на ЕК, в което е изложена визията й за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Министрите приветстваха предложението за увеличаване на сегашното ниво на субсидиарност, но в същото време изтъкнаха значението на опростяването и достатъчната гъвкавост за държавите-членки.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa