Владимир Москов: 2018 беше благодатна от финансова гледна точка

Снимка: Infomreja.bg

Днес пред местните медии беше представен отчетът за изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев за 2018 година. В началото кметът на общината Владимир Москов изрази удовлетворение от постигнатото във финансово отношение през годината.

„Успяхме да осигурим необходимите средства за нормалното функциониране на общината. Привлякохме и допълнителни средства, които са свързани с изграждането на инфраструктурата и благоустрояването както на града, така и на селата. За всички дейности, които по закон са ангажимент на общината, осигурихме нормално финансиране. Набавихме и средства за подкрепа на инициативи на граждани, училища, детски градини. Осигурихме съфинансиране на европейските проекти. 2018 беше една благодатна от финансова гледна точка година“, заяви кметът.

Общата рамка за разходите по бюджета очерта Антоанета Пенкова – началник - отдел „Счетоводство“ към общината. Тя припомни, че утвърденият в началото на февруари миналата година бюджет е бил в размер на 26 598 000 лева. Впоследствие Министерството на финансите е допълнило общинския бюджет до 33 356 378 лева.

Постъпленията на общината от местни приходи за 2018 година са били 11 100 598 лева, като текущото изпълнение на общинските приходи е  104 %. В перо „Имуществени и други местни данъци“ изпълнението спрямо плана е 108 %, а това на „Общински такси“ – 95 %. Общинските приходи към 31 декември са възлизали на 13 543 000 лева.

„От анализа на изпълнение на разходите за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, става ясно, че бюджетът се изпълнява редовно в частта за държавните разходи. Всяка отделна функция, дейност и група е извършила разходите , съобразявайки се с нормативната уредба“, заяви госпожа Пенкова.

В частта за общинските дейности, финансирани от общинския бюджет, изпълнението е между 99 до 100 %.

 Всички разходи за функция „Здравеопазване“ в частта за държавни и местни дейности в общината са възлизали на  15 159 000 лева, т.е. 53 % от общия  бюджет.

За функция „Социално подпомагане и грижа“ те са били 2 524 788 лева или 9 % от бюджета на общината.

Функция „Култура и почивно дело“ включва разходи за издръжка на читалищата, регионалните музеи и за изпълнение на дейностите в  културния календар. През миналата година тези разходи  са били 891 015 лева – 3 % от целия общински бюджет.

За дейностите „Общи държавни служби и издръжка на кметствата“ изразходваната сума е възлизала на 2 158 000 лева – 7,5 % от бюджета.

Основните разходи са били свързани с ремонт и изграждане на уличната мрежа, ремонт и подмяна на ВиК мрежата, за осветление на улици и за дейности по озеленяване и почистване. Техният размер е общо 3 730 869 лева – 13 % от разходите на общинския бюджет.

Останалите 10,5 % са средства по бюджета, свързани с дейностите по незаконното строителство и разходите на общинските предприятия „Синя зона“, „Гробищни паркове“ и „Селскостопански и благоустройствени услуги“.

За проектите, по които община Гоце Делчев е работила през 2018 година, говори Асан Имамов – началник - отдел „Европейски проекти“. Той се спря на тези, които са приключили, на продължилите и на стартиралите през миналата година. В заключение съобщи за току-що подписания от кмета Москов проект за подобряване на инфраструктурата в селата Брезница и Мосомище. Във всяко от тези големи населени места ще бъде извършена рехабилитация на четири улици. Това ще стане по проект за развитие на селските райони, чиято обща стойност е 1 400 000 лева.

На обсъждането се изказа и инж. Мутафчиев – директор на дирекция „Териториално и селищно устройство“.

„Бюджетът по строителството е изпълнен. Нямаме забавени проекти, нямаме такива, по които да не са усвоени средствата. Но само с нашия бюджет не бихме имали това развитие и толкова изпълнени обекта“, каза той и подчерта ролята на кмета Москов за осигуряване на средства извън бюджета.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...