Виртуозна „симфония“ сътвориха учениците и учителите по природни науки в НПГ – Гоце Делчев

Снимка: НПГ "Д. Талев"

Интердисциплинарният урок  на тема „Симфония“ бе елегантно предизвикателство да се разчупи класическата урочна рамка и неочаквано, но с фина логичност да се обединят в естествена взаимовръзка биология, химия, физика, музика и литература.

Подобна цялостност на познанието чрез свързване на природни и хуманитарни науки е била принцип на обучение в античните и ренесансовите школи.

Такъв нестандартен модел на урок бе представен  от преподавателите и учениците в НПГ „Д. Талев“.

Темата -  феноменът  „Светлина“ -  стартира с библейския текст за сътворението на света, асоциативно се вплете в звуците на „Четирите годишни времена“ на Вивалди, за да

излезе от въображаемия свят на изкуството и да  поеме по реалните пътища на науката, където  светлината бе разгледана от гледната точка на физиката, химията и биологията.

Целта на урока бе да се представи връзката между светлина, фотосинтеза, хранителни вещества, здравословно хранене и здравословен начин на живот, като се  използва за обща рамка структурата на музикалното произведение  симфония. Частите на урока бяха аналогични на симфонията – тържествено въведение, втора -по-бавна част – научна, трета – развлекателна част, и четвърта - отново тържествено обобщение. Всички елементи на симфонията намериха оригинално приложение в урока.

В него „симфоничният оркестър“ бе съставен от ученици – научни работници във физически и химически лаборатории, биолози – новатори, диетолози, лекари, фармацевти, спортисти, шеф-готвачи. Учениците експериментираха, доказваха  по химичен път нишесте и белтъци, също така функционалните групи, които ги изграждат -въглехидратите; представени бяха фазите на процеса фотосинтеза.

Научните и експерименталните факти бяха практически вложени в съвети и тестове за здравословно хранене и здравословен начин на живот. Учениците се превъплътиха и в лекари – гастроентеролози и диетолози, провели импровизирани прегледи, както и във фитнес инструктури, даващи практически съвети за здравословен начин на живот.  Също така полезни ястия бяха предложени и от шеф-готвачите на НПГ.

Урокът бе широкоспектърен, многопластов, но най-вече с практическа насоченост и  с висока степен на полезност. В него бяха обединени ученици от 8., 9., 10. клас с общи интереси по природни науки. Преподавателите използваха богат набор от интерактивни методи и техники на преподаване, но доминиращият бе проектният метод, при който учениците, напътствани от учителите си, сами създаваха и защитаваха своите проектни задачи.

Интердисциплинарният урок бе наблюдаван от старши експерт по природни науки при РУО - Благоевград – г-жа Стоянова, от Ръководството и преподаватели на НПГ, както и от   преподавателите по природни науки от Първо основно училище „ Св. св. Кирил и Методий“, Второ основно училище „ Гоце Делчев“, „Трето основно училище „ Братя Миладинови“, ОУ

„Христо Ботев“- с. Мосомище, СУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Сатовча, от седмокласници.

Неслучайно бе избрана и датата за интересното събитие –  наречието на 22-ри март – Световният ден на водата.

 

КОМЕНТАРИ

Слави15:33 - 22.03.2019
Най-най-най-най якото даскало!!!!!!!!!
Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...