Асоциацията по ВиК – Кюстендил, сключва допълнително споразумение към Договора за стопанисване

Снимки: ОА - Кюстендил

Допълнителното споразумение урежда срока, от който фактически ВиК операторът да започне да упражнява дейностите по стопанисване

С единодушно гласуване на членовете на Асоциацията по ВиК – Кюстендил днес бе прието решение за сключване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Допълнителното споразумение урежда срока, от който фактически ВиК операторът да започне да упражнява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услуги на новоприсъединената територия на община Дупница, с оглед промяна границите на обособената територия. Срокът, от който операторът ще започне да упражнява дейностите, е 01.01.2021 г.

Заседанието води областният управител и председател на Асоциацията по ВиК – Кюстендил, Виктор Янев, като в срещата се включиха и кметове, представители на общини от региона, представители на АВиК – Кюстендил и на оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.

По време на заседанието членовете на Асоциацията съгласуваха с единодушие и Бизнес плана за развитие дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2017 – 2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, с включена територията на община Дупница.

Следващата стъпка е решението, което бе взето, да бъде предоставено на оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД, който от своя страна трябва да го предостави на Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as