ВАС отхвърли жалбата срещу промените в Наредбата за предотвратяване на изоставянето на деца

Снимка: Infomreja.bg, архив

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди определението на първоинстанционния съд, че жалбата срещу Постановлението на Министерския съвет №104 от 02.05.2019 г., с което се променя Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, е неоснователна и не следва да се разглежда по същество.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. На 1 юли 2019 г. тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата срещу Наредбата, припомнят от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. В определението си първата инстанция посочва следното:  

„По логиката на жалбоподателя всеки родител е застрашен от опасността да изостави детето си или да го предостави за настаняване в специализирани институции и така да стане адресат на мерките за предотвратяване на тези явления, а ако настаняването се е случило – на въздействие с мерките за реинтеграция.

Следва да се има предвид, че преобладаващите хипотези на риск от изоставяне по чл. 4 от Наредбата са по причини у родителя. Или жалбоподателят признава за себе си риск от изоставяне на децата му, с което обосновава правния си интерес да оспори разпоредби, уреждащи обществени отношения по предотвратяване на риска от изоставяне и съответно по реинтеграция. Възможното бъдещо засягане на законен интерес на жалбоподателя, и то след настъпване на юридически факти, обвързани предимно със собственото му укоримо поведение не сочи на правен интерес от оспорване на Постановлението, а на злоупотреба с права“.

Промените в Наредбата бяха приети от Правителството на 2 май 2019 г. Целта на подобрените разпоредби е да се подобрят мерките за подкрепа на родителите за реинтеграция на детето в семейството му и превенция на изоставянето. Съгласно промените дирекциите „Социално подпомагане“ могат служебно да предприемат действия за реинтеграция, непосредствено след настаняване на детето извън семейството му именно с цел по-бързо връщане на детето в неговото биологично семейство. Съгласно предишния ред работата по реинтеграция започваше едва след подаване на заявление от родителите.

С промените в Наредбата се поставя акцент както върху подобряване на мерките за подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето, така и на интензивната подкрепа, която ще се осъществява непосредствено след настаняване на детето извън семейството. По-ясно и детайлно са регламентирани мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, както и мерките за реинтеграция на децата в семейството.

С промените се подобряват и координацията и сътрудничеството между дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето и дирекцията „Социално подпомагане“ по местопребиваване на родителите, заявяват от пресцентъра на МТСП.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as