Важно за тютюнопроизводителите! Какво реши Консултативният съвет по тютюна на днешното си заседание?

Д-р Арбен Мименов, снимка: Infomreja.bg, архив

Арбен Мименов с въпрос към министър Бозуков за производители, които не са вписани в регистъра през 2018 г.

Консултативният съвет по тютюна към Министерство на земеделието, храните и горите проведе днес видеоконферентно заседание със следния дневен ред:

  1. Информация за производството на тютюн от реколта 2020/2021 г.;
  2. Осигуряване на подпомагане по схема de minimis за тютюнопроизводители, отглеждали тютюн през стопанската 2021 г.;
  3. Място на тютюна в реформираната ОСП на ЕС през периода 2023-2027 г.          

По точка първа:

За 2020 г. производството на тютюн в България за сорт „Басми“ е 16 700 дка, за сорт „Бърлей“ е 1900 дка, за сорт „Кабакулак“ е 3 478 дка и за сорт „Вержиния“ 11736 дка, или общо 33814 дка.

Регистрираните тютюнопроизводители са 3320 души.

По точка втора:

Бяха обсъдени възможностите за подпомагане на тютюнопроизводителите във връзка със сушата през летните месеци и пандемичната обстановка. Министерство за земеделието реши да съдейства чрез програмата de minimis – чрез подпомагане на активните тютюнопроизводители, т.е. всички вписани в регистъра на тютюнопроизводителите и доказали реализация на продукцията, съобщи д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн в България  - СПОТ БГ. 

На тези показатели отговарят 2100 тютюнопроизводители със засети 26 хил. дка. площи.

Изчислено е и определената ставка е 120 лв. на декар, като ще се получат допълнителни указания, но принципът ще бъде следният:

Ще се подават заявления до месец декември 2021 година. Следват изчисления и тази помощ ще бъде изплатена през 2022 година. Като искането на браншовите организации е да бъде платено до края на месец януари 2022 година, за да могат тези средства да се използват за новата реколта.

Обсъдена беше възможността за контрол на изкупната кампания, коректно оценяване и по-високи цени, разбира се.

По трета точка:

Във връзка с развитието на отрасла в периода 2023-2027 година и развитието на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, действията на браншовите организации и съдействието на Министерство на земеделието са определени приблизително 70 мил. лева като Преходна национална помощ с 5% намаление всяка година. Като референтна година е  посочена 2018 година по признак, че тогава има най-много регистрирани тютюнопроизводители в България.

Всичко това ще бъде потвърдено след гласуване на 25-и ноември 2021 година в Европейски съюз.

Като участник във видеоконферентното заседание на Консултативния съвет по тютюна и в качеството си на председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн в България  - СПОТ БГ и кмет на община Сатовча, д-р Арбен Мименов зададе въпрос на министър Бозуков относно проблема, поставен му от много тютюнопроизводители в България, във връзка с това, че имат приемо-предавателни протоколи, т.е реализирали са продукция, но не са вписани в регистъра през 2018 година.

„Като настояването ни е те също да получат финансиране от Преходната национална помощ. Беше ми отговорено, че има Наредба и точни правила във връзка с Преходната национална помощ и ако е възможна промяна, ще се търсят писмени становища от браншовите организации“, коментира Арбен Мименов.

Тютюнопроизводителите ще получат извънреден de minimis в размер до 3 млн. лева. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по тютюна. Той съобщи, че ситуацията в сектора е тревожна, тъй като осезателно се редуцира броят на тютюнопроизводителите. „Към момента те са 3320, това е доста тревожна тенденция. Предвид очертаващата се промяна в референтния период обаче, средствата, които ще получават стопаните, ще бъдат повече“, каза още аграрният министър.

Извънреден de minimis ще получат 2 113 от общо регистрираните 3 320. Това са активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще бъдат компенсирани заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, които доведоха до повишаване цените на торовете и препаратите. Тютюнопроизводителите, които попадат в обхвата на подпомагане, обработват площи от около 26 000 дка.

Предвижда се да се подпомогне покриването на част от производствените разходи в размер до 120 лева на декар. Планираният бюджет по помощта е в рамките до 3 млн. лева. Предвижда се още в края на тази седмица помощта да бъде гласувана на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Приемът на заявления се очаква да бъде открит до края на настоящата година. Помощта обаче ще се предостави в началото на 2022 г., поради достигнат национален лимит по de minimis за настоящата година и невъзможност за изплащане на подпомагането през 2021 г.

„Производителите на тютюн трябва да се поддържат. С тези средства ще подпомогнем стопаните, за да не изчезне тютюнът в страната ни“, посочи министър Бозуков. От своя страна тютюнопроизводителите благодариха на ръководството на МЗХГ за бързата и адекватна подкрепа за сектора. 

Участниците в срещата бяха запознати и с данните за производството на тютюн от реколта 2020/2021 г.  Към днешна дата са прибрани 99,85% от  площите с тютюн за реколтиране през 2021 г. Това са 3 485 ха от общо 3 490 ха за реколтиране в страната. Произведеното количество е  5 926 тона, а средният добив е 170 кг/дка.  Изкупеното количество тютюн за 2020 г. е 5 664 тона.

По време на заседанието бе припомнено, че в преговорите за бъдещата ОСП, страната ни успя да защити прилагането на преходната национална помощ, с която ще се подпомага сектор „Тютюн“ и през периода 2023-2027 г. След изготвянето на анализ на данните, предстои да се вземе национално решение дали ще бъдат променени референтните периоди по схемите за преходна национална помощ, необвързани с производството.

В Консултативния съвет по тютюна участие взеха заместник-министрите на земеделието, храните и горите Явор Гечев и Крум Неделков, както и експерти от аграрното министерство.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.