В РУО - Кюстендил, са постъпили 102 уведомления за пътувания на деца и ученици от началото на учебната година

Снимка: Infomreja.bg

В Регионално управление на образованието /РУО/ - Кюстендил, са постъпили 102 уведомления за пътувания на деца и ученици от началото на учебната година.

Този вид пътувания се организират от страна на директорите на училища и детски градини в област Кюстендил, както и от Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Това става съгласно изискванията, посочени в наредбата за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм,  наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование , както и съгласно Закона за туризма.

За всяко пътуване РУО – Кюстендил, уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за упражняване на контрол по съответните компетентности. 

Освен това за всяко пътуване експертът изготвя становище относно спазване на изискванията в изпълнение на съответните наредби.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd
loading...