В ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев, използват дигиталните технологии в обучението

Снимка: ПМГ, Гоце Делчев

Още през 2016 година училището внедри Google Workspace for Education

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” е училище, което през 2016 година внедри Google Workspace for Education

Tака в процеса на работа са включени инструменти на Google като GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри. През следващите години процесът на  внедряване продължава, като към инструментите се включват и Google Класна стая, Google Сайтове, Google Групи, Google Експедиции, Jamboard. Това се отразява върху дигиталните компетентности на целия екип на училището.

На този етап 10 от учителите вече са сертифицирани по програмата Google Certified Educator Level 1 и имат възможност да консултурат останалите си колеги в процеса на работа. Предстои броят на сертифицираните постепенно да се увеличава.

Облачната платформа Google Workspace  for Education позволява всички учители и ученици да разполагат със свои сигурни профили в домейна на училището /@pmggd.bg/, а инструментите на Google помагат за по-ефективна организация на учебния процес, подпомагат вътрешната комуникация и комуникацията с родителите. Усвояването на работата с инструментите в дигитална облачна среда дава на педагозите възможност да правят своите уроци по-ефективни, да получават по-добри резултати и да развиват своите лидерски умения.

През 2020 г. Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” спечели проект от МОН и така през 2021 г. в нея стартира образователният модел „1:1”. Той е свързан с организация на учебния процес, при която всички участници имат електронно устройство и използват персонален профил към него. Понастоящем една паралелка работи по модела, като  учениците и учителите, преподаващи в този клас, използват 40 Chromebook устройства в процеса на обучение. По този начин те имат достъп до набор от електронни ресурси в "облака", които заменят учебниците и тетрадките чрез включване на дигиталните технологии в обучението. Чрез различните инструменти на Google преподавателите подготвят разнообразни електронни ресурси, споделени в "облака", а младите хора се превръщат в изследователи, търсещи отговорите на поставените задачи в необятния свят от информация.

Към днешна дата училището вече е внедрило пълната палитра от основни инструменти на Google Workspace for Education в процесите на преподаване, учене и администриране. Има над 750 активни профила на ученици и учители, чрез които те участват в образователния процес, а за осъществяване на обучението от разстояние в електронна среда са създадени над 300 виртуални класни стаи в Google Classroom.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n