В ПГ по МСС –Гоце Делчев, изразиха готовността си да бъдат толерантни

Снимка: Infomreja.bg

Ученици и учители честваха Деня на добротата и Деня на толерантността

Колективът на ПГ по МСС отбеляза и Деня на добротата, и предстоящия Ден на толерантността.

След учебните занятия всички учители и ученици се събраха в просторния физкултурен салон, за да изразят своето съгласие с идеите за търпимост, зачитане на човешкото достойнство и взаимно уважение.

Тържеството откри педагогическата съветничка Катерина Татанова. За да запознае учениците с правилата за толерантност, при тях беше и Милка Данчова – старши експерт в Регионалната здравна инспекция , отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“. Тя представи пред аудиторията презентация за толерантността, след което направи съпоставка между толерантната и нетолерантната личност, показвайки като илюстрация клип  за нетолерантността. Ученици изразиха своето мнение по темата под формата на игра.

Хванати за ръце, всички изразиха готовността си да проявяват търпимост към различните, да бъдат толерантни.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.