В Областна администрация – Кюстендил се проведе заседание на Комисията по заетост

Снимка: ОА - Кюстендил

Представиха проучване сред работодателите относно потребностите им от работна сила

Заседание на Комисията по заетост, председателствано от зам.-областния управител д-р Матей Попниколов, се проведе в Областна администрация – Кюстендил. В заседанието се включи и главният секретар на институцията Гергана Михайлова.

В първа точка от дневния ред Комисията отчете проведено проучване сред работодателите относно потребностите им от работна сила. Проучването е извършено в периода  1 август – 20 септември 2019 г.

Това е второто идентично проучване, организирано от Агенцията по заетостта за настоящата 2019 г. То се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.

В изпълнение на законовите и нормативни регламенти, от Комисията по заетостта и Областният управител, в качеството им на регионален орган по заетостта, са осъществени необходимите организационни и координационни дейности.

Своевременно бяха информирани членовете на Комисията по заетостта за стартиране на проучването. Свикано бе заседание на ресорната комисия и сформирана работна група, която да систематизира и обобщи данните от анкетното проучване. Уведомени са и работодателите, попаднали в представителната извадка, и попълнили анкетата.

След обобщаване на резултатите от анкетното проучване на национално ниво, информацията ще бъде достъпна на официалната страница на Агенция по заетостта /az.government.bg/, където към момента е налична информация за предходните две проучвания – за 2018 година и 2019 година.

По втора точка от дневния ред директорът на Дирекция „ Регионална служба по заетостта” - град Благоевград, Станислава Поповска представи информация за състоянието на пазара на труда за област Кюстендил. Тя отбеляза, че продължава тенденцията за спад в безработицата на територията на областта.

Предоставена бе и информация относно активни програми и проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и Закона за насърчаване на заетостта.

Станислава Поповска припомни, че до 18.10.2019 г. /включително/ е отворена програмата „Старт на кариерата” за младежите до 29 години, с висше образование и без стаж по придобитата специалност.

Те могат да кандидатстват в бюрата по труда в Кюстендил и в Дупница за работни места в централните ведомства и териториалните поделения на държавната администрация. На територията на област Кюстендил има обявени 53 работни места по тази програма.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd