Статистика в Кресна: Местните са доволни от кмета, но бедността е покъртителна

Снимка: Община Кресна

91% одобряват напълно запазването на самостоятелността на ВиК - Кресна

В община Кресна от февруари 2019 г. се изпълнява проект "Развитие на пряката демокрация в община Кресна".

Целите на проекта са насочени най-вече към повишаване на гражданското участие при формирането на местни политики и вземането на решения на общинско ниво, но наред с това ще бъде изградено уникално за региона Бюро за информация и съвети на гражданите (съкр. БИСГ - Кресна) по британски модел.

Сред основните и вече реализирани достижения на проекта са мащабно социлогическо проучване, в което бяха анкетирани 1 000 граждани на общинския център и селата в община Кресна. Резултатите са изключително интересни и разкриват динамична картина на удовлетвореност от постигнатото в последния мандат от кмета Николай Георгиев и неговата администрация и сериозни очаквания за бъдещето у жителите на общината. 

Например, на въпроса "Промени ли се състоянието на селището, в което живеете през последните 2-3 години?" 12,6% казват "Промени се много", 51% отговарят с "Промени се малко" и едва 3,6% от гражданите твърдят, че промяната е негативна и към по-лошо. 

62,3% от гражданите на общината оценяват работата на кмета с максималната в проучването оценка "Добра" и едва 7,7% са на противното мнение. С "не знам" отговарят 13,3%.

Положението с удовлетвореността от работата на общинската администрация изразено в проценти е следното: 46,2% дават най-добрата възможна оценка "Добра", 20,5% я оценяват със "Средна", а "слаба" посочват 8,8 % от анкетираните. 24,5 % отговарят с "Не знам". 

91% от гражданите на община Кресна одобряват напълно запазването на самостоятелността на ВиК - Кресна, и едва 2,1% са на противното мнение! 

Най-предпочитана форма за допитване до гражданите на общината е общото събрание на населението. Тази форма се предпочита от 88,8% от гражданите. 

За съжаление, община Кресна е високорискова в социално, икономическо и демографско отношение. Това твърдение на авторите на проекта се потвърждава напълно от резултатите на проведеното изследване: 20,9% от домакинствата в Кресна се състоят от 1 човек. Двама са в 32,7%, трима в 20,6%, четири в 16,5%, а повече от четири живеят в едва 9,3% от домакинствата. 

13% от гражданите са на възраст от 18 до 30 г., 50% са в групата 31 - 60 г. и 37% са над 60-годишна възраст. 

Още по-тревожна е статистиката за личен месечен доход. На фона на твърдения за средната работна заплата в България на Националния статистически институт, данните за община Кресна са покъртителни: 9,7% живеят с доход до 200 лв. на месец! 22% са с месечен доход в интервала 201 - 400 лв., 21,1% получават от 401 до 600 лв., а едва 9% живеят с по-големи доходи. 38,1% са предпочели да не отговорят на този въпрос. 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5