Изготвиха наръчник за разширяване на социалното предприемачество в Гърция и България

Проектът бе изготвен по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, е изготвен наръчник на тема Съвместни аналитични курсове за разширяване на социалното предприемачество в Гърция и България.

Наръчникът е създаден по проекта в помощ на желаещи да бъдат социални предприемачи или дори на настоящи такива, които искат да разширят своите познания, като в него са обхванати актуални за социалното предприемачество теми, като стратегии за управление: основни концепции на стратегическото управление, анализ на средата, формулиране и прилагане на стратегията, както и маркетингови стратегии, в т.ч. – маркетингов план, потребителско поведение, сегментиране на пазара, промотиране на продукти и т.н.

Наръчникът е изготвен на английски, български и гръцки език и е напълно безплатен. Наличен е на хартиен формат, който може да се намери в Центъра за подкрепа на социалното предприемачество в гр. Благоевград към Сдружение на Югозападните общини, а също така и на електронен формат, който може да бъде намерен на следния адрес: https://act-social.eu/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa