В Гърмен приеха годишен план за младежта

Снимка: Infomreja.bg

Предвидени са редица мерки за по-пълноценен младежки живот

Предвидените задачи в общинския годишен план за младежта, приет на последната редовна сесия на Общинския съвет в Гърмен, напълно съответстват на залегналите в Националната стратегия за младежта 2012 – 2020.

В критичния и задълбочен анализ, предхождащ набелязаните конкретни дейности, се казва, че в общината все още липсва практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. С тревога е поставен въпросът за ниската физическа активност, увеличената употреба на алкохол и цигари, както и за високия процент на младежката безработица.

На основата на този анализ са набелязани приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта. На първо място е повишаване качеството на средното образование, следвано от поощряване на младежи с предприемачески инициативи, кандидатстване и работа по програми, ориентирани към млади хора, предлагане на качествени информационни услуги, периодични информационни кампании, насочени срещу наркотиците, алкохола, тютюнопушенето, агресията, провеждане на спортни мероприятия, подобряване условията за живот, отдих и развлечение на младежите в малките населени места, приобщаване към социален живот на младежи в риск и т. н.

В плана са предвидени конкретни дейности за постигане на целите, например проучване на потребностите на пазара на труда за търсените специалисти в общината и промотиране на тези професии пред младежите. Прави впечатление и идеята за запознаване с ромската култура и подготовка на изложба , разкриваща нейната специфика.

За реализиране на амбициозната програма се обръща внимание и върху координацията и взаимодействието на отговорните институции.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd