На Общинския съвет в Гоце Делчев предстои да вземе важни решения

Снимка: Infomreja.bg

Редовната сесия ще се състои на 13-и февруари

На 13-и февруари от 14:00 часа Общинският съвет в Гоце Делчев ще проведе свое редовно заседание. На него ще бъде гласуван бюджетът на общината за настоящата година. Предстои да бъдат обсъдени и подложени на гласуване важни документи като Годишен план за работата на Общинския съвет, Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2019-2023 година, Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, през 2020 година, План-сметка за приходите и разходите на „Общински пазари“ ЕООД. Общинските съветници ще изслушат отчета за дейността през 2019 г. на „Медицински център - I“ ЕООД - Гоце Делчев, и отчета за дейността през същия период на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.

Други важни въпроси от дневния ред на заседанието са: приемане на наемни цени за ползване на спортни площадки, собственост на община Гоце Делчев, изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, утвърждаване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за мандат 2020-2024 и други.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za