В Белица: Когато си отдаден на каузата да работиш за хората, нещата се случват!

Кметът на Белица, Радослав Ревански, подписва поредните спечелени от общинската администрация проекти, снимки: Община Белица

Тази сутрин кметът на община Белица Радослав Ревански подписа поредните много важни проекти в земеделското министерство на стойност 3 800 000 лева.

Единият проект е „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща обект СУ „Св. св. Кирил и Методий” – град Белица" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/.

Той предвижда полагане на топлоизолация върху сградите на стария и новия корпус на училището, строително монтажни работи по покрив и фасади, строително-монтажни работи в стария корпус и новия корпус, строително-монтажни работи и асфалтиране в двора на училището, изграждането на няколко групи от зелени площи, около които се обособяват места за сядане.

Предвижда се изграждането на игрища за волейбол, баскетбол и футбол, с изкуствена настилка. Ще бъдат монтирани пейки за сядане на няколко места в двора. Предвидено е монтиране на отоплителна инсталация, изграждане на две съблекални с душ и тоалетна, обслужващи физкултурния салон, ще се подменят всички стари врати в корпуса с алуминиеви врати, а в класните стаи ще се монтират шкафове за дрехи.

С нови ще бъдат подменени и съществуващите информационни табла в коридорите. Парапетът на централното стълбище също ще се смени с нов. На двата етажа в корпуса ще се монтира окачен таван. Ще бъде изградена и рампа за инвалиди към югозападния вход на стария корпус, ще бъдат извършени и други строително-ремонтни дейности.

Другият много важен инфраструктурен проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица”  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е свързан с подобряване качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа.

Изпълнението на проекта ще доведе до ефективно, качествено и устойчиво рехабилитиране на уличната мрежа в 5 населени места - гр. Белица, с. Бабяк, с. Краище, с. Дагоново и с. Горно Краище, с  благоустрояване на уличната мрежа, ул. "Иван Алексов" - гр. Белица, ул. "Даме Груев"- гр. Белица, ул. "9-ти септември"- гр. Белица, ул. "Равен" - гр. Белица, ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица, улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк, улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк, улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново, улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище, улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище, улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище, улица "20-та"- с. Краище, улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище, улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

Повече подробности за спечелените проекти могат да се видят на интернет страницата на Община Белица.

 

КОМЕНТАРИ

ss13:05 - 12.10.2017
Интересно колко ли ви плаща тоя Г.й за да му лъскате бастуна.Те хората не са прости.....споко.
Код за сигурност, въведете кода aa6