В Абланица казаха своето „НЕ!“ на съвременните пороци

Снимка: Infomreja.bg

В Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Абланица, продължава работата по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.

В изпълнение на набелязаните дейности   по проект „Родители, учители, ученици – ръка за ръка в учението, творчеството и труда!“, вчера в училището беше проведена Кръгла маса на тема: „Да предпазим децата от пороците на днешния свят и да ги задържим в училище“. В нея участваха различни институции – РУ „Полиция“ и Районен съд – Гоце Делчев, Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ – Хаджидимово, Синдикат на българските учители, Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ –  София. За съжаление заради усложнената пътна обстановка в работата на Кръглата маса не успяха да се включат представителите на Общински съвет по наркотични вещества –Благоевград, и на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Предварителната подготовка за провеждане на дискусията беше на много високо ниво. Специално направените брошури съдържаха разнообразни материали от ученици и преподаватели в училището, които казват „НЕ!“ на наркотиците, алкохола и тютюнопушенето. Написани искрено и с желание да помогнат, те оказват силно въздействие върху читателите. Не по-малко впечатляващ беше и филмът за работата на Клуб „Към Европа без тютюнев дим, алкохол и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин“.

В словото си при откриването на Кръглата маса директорът на училището - Мехмед Имамов, подчерта, че само съвместната работа между родителите, учителите  и институциите може да има успех в борбата за запазване на живота и здравето на всяко дете.

С интерес присъстващите изгледаха презентацията, представена от Светла Влахова – психолог във Втора английска гимназия – София, с която училището обменя опит. Госпожа Влахова сподели добри практики, прилагани в столичната гимназия.

Загриженост за опазване на подрастващите от пороците на съвремието звучеше в изказванията и на старши инспектор Франгов и съдия Стоян Хаджиев. Тревожни са фактите за увеличаващия се брой на младите хора, които употребяват наркотични вещества. Съветът на специалистите е решаването на проблема да не се отлага, защото идва време, когато помощта става невъзможна. За успеха на превенцията особено важно е наличието на достатъчна и навременна информация, която да се поднася на децата внимателно, с необходимия такт.

Свое виждане по темата изрази и имамът на селото - Шукри Хане. Той подчерта положителната роля, която религията може да оказва в това отношение.

В рамките на Кръглата маса в училището беше открита постоянна тематична изложба за опасните вещества – наркотици, алкохол, анаболи, наргиле, цигари, стероиди, енергийни напитки. Изложбата е резултат от съвместната работа на Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, и училището. Според директора Мехмед Имамов, тя ще помага на учителите в часовете на класа и в работата им с родителите.

Кръглата маса, проведена в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица, постигна своите цели – открито поставяне на наболели проблеми в обществото, ангажиране вниманието на различни институции към тях и начертаване на мерки за превенция на наркоманията, тютюнопушенето, алкохола.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.