„КИЧУКОВ-БОМБА“ ЕООД поема зимната поддръжка на Гърмен

Снимка: Novinite.bg

Единствената фирма участник в конкурса за изпълнител за зимната поддръжка на общинската и улична пътна мрежа в община Гърмен „КИЧУКОВ-БОМБА“ ЕООД бе обявена за спечелила поръчката „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен, включваща почистване от лед и третиране против заледяване на пътните настилки и съоръжения“.

Общинската комисия в състав: председател-юристконсултът на община Гърмен-Селвие Пендева, Амиде Гавазова-финансов контрольор, и инж. Петър Тигалонов-Вр.И.Д. началник отдел „ПЕС иТСУ“ в ОбА-Гърмен, преди дни изготви протокола и предложи на кмета Минка Капитанова да сключи договор за изпълнение с единствената фирма проявила интерес към нея, а именно „КИЧУКОВ-БОМБА“ ЕООД.

Според предложената най-ниска оферта в ценовите параметри, въпросната фирма, ще осъществява зимното поддържане на пътищата и улиците на територията на община Гърмен за сумата от 32,50 лв. на км., която включва 9 лева без ДДС за изминат 1 км. при снегопочистване в двете посоки, 10,50 лева без ДДС за опесъчаване в едната посока на маршрута и 13 лева без ДДС за доставка на 1 куб. м. пясък на депо за опесъчаване.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.