Увеличават се посещенията в театрите и музеите в Пиринско, в кината намаляват

Снимка: Shutterstock

Националният статистически институт представи основни данни за културата в област Благоевград през 2017 г.

Статистическите изследвания в тази сфера осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.9 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой нараства с 0.4%. Към 31.12.2017 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград, е 15 317 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2017 г. са 130.3 хил. и в сравнение с 2016 г. те бележат увеличение с 13.0%. В дните със свободен вход са осъществени 18.7% от посещенията в музеите. В сравнение с 2016 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 10.0%.

Сценични изкуства

През 2017 г. в действащите 3 театъра в област Благоевград са организирани 389 представления, посетени от 34.4 хил. зрители. В сравнение с 2016 г. представленията се намаляват с 4.7%, докато посещенията нарастват - с 2.4%. Средният брой посетители на едно представление също нараства от 82 души  през 2016 г.на 88 през 2017 година.

През 2017 г. в област Благоевград развиват дейност 2 музикални колектива. Те са изнесли 48 представления, посетени от 27.6 хил. зрители. Представленията намаляват с 15.8% в сравнение с предходната година, докто зрителите се увеличават – с 8.2%

Библиотеки

През 2017 г. в област Благоевград функционират 2 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Благоевград през 2017 г. се състои от 890 хил. библиотечни документа. Регистрираните читатели в библиотеките са 7 107, което е с 28.1% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се увеличават (с 1.8%) и достигат до 137 хиляди през 2017 година. Заетият библиотечен фонд средно на един читател намалява от 34 броя през 2016 г. на 24 броя през текущата година.

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

Кина

В края на 2017 г. кината в област Благоевград са 2. През 2017 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намалят с 18.5% и достигат до 3 163. Посещенията на зрители през 2017 г. в сравнение с 2016 г. също намаляват с 1.5% и достигат до 106 хиляди. Прожектирани са 194 филма, които според националността им се разпределят както следва: 12 български, 36 европейски, 144 от САЩ и 2 от други страни.

Радиопрограмна и телевизионна дейност

През 2017 г. боят на радиооператорите (7 радиа и радио мрежи) от област Благоевград са излъчили  - 51.4 хил.  часа радиопредавания, което е с 0.1% повече в сравнение с 2016 година.

На територията на областта функционират 4 регистрирани и лицензирани телевизионни оператора, а излъчените програми са с обща продължителност 19.8 хил. часа, като в сравнение с предходната година те намаляватават с 25.0%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...