Област Кюстендил на 19-о място по брой издадени разрешителни за строеж

Снимка: Infomreja.bg

През второто тримесечие на т.г. е започнал строежът на 3 жилищни сгради

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 21 жилище в тях и 3 399 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 34 други сгради с 6 896 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.0%, жилищата в тях - с 50.0%, но общата им застроена площ намалява с 2.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 17.2%, докато общата им застроена площ е по-малко с 2.2% .

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличава с 63.6%, жилищата в тях - с 90.9%, а разгънатата им застроена площ - с 83.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 142.9%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 30.4%.

През второто тримесечие на 2019 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 263, София (столица) - 237, Бургас - 147, Варна - 145, и София - 122. По този показател област Кюстендил се нарежда на 19-то място сред 28-те области в страната.

През второто тримесечие на 2019 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 3 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 662 кв. м обща застроена площ и на 3 други сгради с 326 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 40.0%, жилищата в тях - с 50.0%, докато общата им застроена площ нараства с 29.3%. Започнатите други сгради са по-малко с 40.0%, а разгънатата им застроена площ - с 40.4%.

Строителството на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите София (столица) - 272, Пловдив - 155 и София - 120.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd