Урок по родолюбие в Общински исторически музей – Гоце Делчев

Снимка: СУ-Сатовча

Свикнали сме да слушаме химна на българската просвета „Върви, народе възродени“ по улици и площади, в училища и читалища. Наскоро той звуча и в Общинския исторически музей – Гоце Делчев. С него завърши един интерактивен урок по родолюбие, посветен на делото на светите братя Кирил и Методий.

Урокът беше изнесен пред осмокласниците от училището в село Сатовча, чийто патрон са Солунските братя. Чрез мултимедийна презентация преподавателката Райка Славчева запозна учениците с живота и делото на славянските първоучители.

На учебното занятие беше поставен акцент и върху разграничаване на двете азбуки – глаголица и кирилица.  Също така учениците имаха възможност да изразят мнението си по темата: „Кирилицата – официален език в Европейския съюз“. Те с внимание изслушаха музикални произведения, посветени на светите братя.

Урокът, който е част от разпределението за часа на класа, завърши с изписване на имената на глаголица и кирилица.

От значение за обогатяване познанията на учениците беше и разгледаната от тях експозиция на музея, съдържаща книги, учебни помагала и пособия на видни български просветители.

Учителят раздели учениците на групи, като задачата бе всяка група да опише картина от мултимедийната презентация, която дава представа за живота и делото на славянските първоучители.

За тази цел  учениците нарисуваха на бяла дъска дърво с разклонения, на които поставиха своите листчета. Всяка група избра говорител, който представи пред останалите ученици описанието на картините.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.