Директорът на СУ-Гърмен, Стоян Стругов: Честит 24-и май!

Бъдете здрави и все така достойни следовници на святото Кирило-Методиево дело!

Уважаеми радетели на духовността в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Гърмен,

Щастлив съм на този ден да ви поздравя с патронния празник на нашето любимо училище.

Вече 153 години то не престава да пали огъня на прогреса, родолюбието и хуманността в сърцата на младите хора.

Много трудности има по този дълъг път, но нито нашите предци, нито ние днес се спираме пред тях!

Затова имаме право да бъдем горди с постигнатото!

Бъдете здрави и все така достойни следовници на святото Кирило-Методиево дело!

 

Стоян Стругов

Директор на СУ „Св. св Кирил и Методий“ – с. Гърмен

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.