Учредява се ограничено вещно право на община Банско за прекарване на водопроводни съоръжения

Снимка: Infomreja.bg

Поземлените имоти са три и се намират в горски територии, находящи се в Национален парк „Пирин”

Министерският съвет прие решение за учредяване на възмездно, безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от поземлени имоти - изключителна държавна собственост, в полза на община Банско.

Правото се учредява за водопрекарване през имоти изключителна държавна собственост за реализиране на съоръжение „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари - актуализация“. Проектът е за изграждане на подобект от строеж на допълнително водоснабдяване на град Банско от местността Караманица.

Поземлените имоти са три и се намират в горски територии, находящи се в Национален парк „Пирин” с обща площ 0,312 дка. Проектът се обосновава от необходимостта от обезпечаване на жителите и гостите на града с достатъчна по количество питейна вода.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd