Първо ОУ в Гоце Делчев – училище и за родители

Снимка: Infomreja.bg

Тук проведоха тренинг по проект „Заедно за всяко дете“

Днес, в Световния ден на психотерапията, Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Гоце Делчев, проведе тренинг „Училище за родители“ по проект „Заедно за всяко дете“.

Водещ отново беше психологът Младен Владимиров, в чиято компетентност родителската общност в училището отдавна е убедена.

В основата на днешната среща беше поставена темата за зависимостите – същността на понятието зависимост, опасността от създаване на зависимости, някои митове, свързани с тях, рисковото поведение …  

Поради спецификата на проблемите в различните възрастови групи, обучението на родителите, чиито  деца са в началния курс, беше проведено отделно от това на родителите на по-големите ученици.

След теоретичната част аудиторията се раздели на три групи, всяка от които получи задача.

Едната – да помисли за начините на превенция  в училище, за да не се стигне до употреба  на наркотици. Втората - да разсъждава по въпроса, какво да се направи на ниво училище, ако вече се е стигнало до тяхната употреба. И третата – да изрази мнения  по тезата за влюбването като вид зависимост и доколко можем чрез него да въведем децата в проблема „зависимост“.

Родителите направиха интересни предложения по отношение както на превенциите, така и на интервенциите – провеждане на срещи с хора, загърбили своите зависимости, даване на възможност за занимания в областта на различните изкуства, спортуване, прилагане на почина „Връстници помагат на връстници“.

Най-дискутирана се оказа третата задача - за аналогията на всякакъв вид зависимост, която по принцип ни прави слаби и води до загуба на контрол, с влюбването. Повечето от присъстващите приеха тази аналогия.

Специално внимание лекторът обърна на рисковите поведения – прекалена употреба на информационните технологии, самонараняване, хазарт, нарушения на хранителното поведение.

Акцент в работата с родителите беше поставен и върху асертивността. Отново по групи, решавайки разписани казуси, обучаваните трябваше да дефинират понятието асертивност. Те стигнаха до правилното заключение, че това е тип поведение, много по-добро от агресивността и пасивността.

Според допълнението на психолога, то може да се характеризира като проява на твърдост към проблема и мекост  към хората (разделяне на хората от проблема).

В края на безспорно полезния тренинг „Училище за родители“ всеки от участниците в него получи  сертификат, връчен от директора на училището Людмила Дерменджиева.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...