Със 180 е намалял броят на учениците в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

64.3% напуснаха училище по домашни причини

В началото на учебната 2019/2020 година учебни занятия се водят в 30 общообразователни училища, от които 2 начални, 19 основни, 3 гимназии и 6 средни училища (СУ). От края на 2015 г. в област Кюстендил няма специални училища.

През учебната 2019/2020 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 8.6 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява със 180 ученици.

През изминалата учебна 2018/2019 година в област Кюстендил 230 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 209 в основното образование. От тях най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 64.3%, следван от напусналите поради заминаване в чужбина - 29.0%.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища в областта са завършили 1 024, а средно образование - 374 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 80.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91.1%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища в област Кюстендил през учебната 2019/2020 година са 784. От тях 97.1% са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър”. Относителният дял на преподавателите на възраст (в навършени години) от 40 до 59 г. е  73.3%

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.8% от общия брой на учителите в областта.

В една паралелка в общообразователните училища има средно по 22 ученици.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6