Училищата в Радомир са готови за преминаване към дистанционно обучение

Снимка: Община Радомир

Сесиите на местния парламент и заседанията на постоянните комисии ще могат да се провеждат и от разстояние

На заседанието на Общински съвет – Радомир, днес беше даден писмен отговор от кмета на община Радомир Пламен Алексиев на питане на общинския съветник Елена Първанова, касаещ въпроси, свързани с готовността за преминаване към електронно обучение на учениците. От отговора става ясно, че са налице технически средства и интернет за преминаване към дистанционно обучение, като от общо 1121 ученика и 120 педагогически персонал в училищата на територията на община Радомир, само 19 ученици са без технически средства, 44 ученика са без интернет и 61 ученика са без технически средства и интернет. Броят на учителите без технически средства е 4. Един ученик е диагностициран с Ковид -19 и е на домашно лечение, а 1 учител е карантиниран, става ясно още от представения отговор.

В друго свое решение Общински съвет – Радомир, актуализира плана за действие за общинските концесии за община Радомир за 2019 г. – 2020 г. на свое заседание днес. Първоначално, с плана бяха определени два обекта за отдаване на концесия. Единият от тях е язовир “Стефаново” – публична общинска собственост, който е предвиден за отдаване на концесия за срок от 20 години, който може да се удължи до 26 години, а целта е концесионерът да развива рибовъдна дейност, както и да осигури възможност за спортен/любителски риболов. Вторият обект, предвиден за концесия през 2020 г., е хижа “Орлите” – публична общинска собственост, както и туристическа база – бунгала, като срокът на концесията в този случай е 25 години, с възможност за удължаване до 33 години и 4 месеца.

Във връзка с решение на местния парламент от 25.08.2020 г., с което се прекратява процедурата за концесия на язовир “Върбица” и се определя провеждането на нова процедура, днес съветниците решиха планът за концесиите за посочения период да бъде актуализиран с включването и на този обект към другите два, посочени по-горе.

Друго важно решение днес беше свързано с приемането на промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Радомир, която дава възможност, при обявяване на извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка, които засягат територията на община Радомир, сесиите и заседанията на постоянните комисии към местния парламент да могат да се провеждат от разстояние, при спазване на правилата за кворум и лично гласуване.

Съветниците приеха и отчет за дейността на “Медицински център Радомир” ЕООД за периода 01.01. 2020 г. – 30.09.2020 г. Според отчета, развитието на центъра през периода е било ориентирано към повишаване на общата численост на персонала и оптимизиране числеността на кабинетите. Работата в екип е била разширена чрез създаване на ЛКК. Благодарение на закупената за очния кабинет апаратура, в кабинета работят офталмолози с пълен график, които се ползват с добро име сред колегите си. В центъра има акушер – гинеколог, който предлага висококачествена акушерска грижа за проследяване на целия период на бременността. За намаляване на сърдечно-съдовата смъртност в региона се грижат трима кардиолози и двама невролози. В приетия отчет се набляга на факта, че въпреки трудната ситуация, е постигнато опазване на здравето на персонала на центъра, макар и с цената на повишаването на разходите за лични предпазни средства и дезинфектанти. Съветниците задължиха управителя на медицинския център да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми от наематели на отдадени под наем помещения до края на текущата година.

На заседанието днес съветниците приеха още докладни, свързани с продажба на общинска недвижима собственост, както и за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се лица.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g