Ученици от ПГ по МСС – Гоце Делчев, активни участници в национален младежки форум

Снимка: ПГ по МСС „Пейо Яворов“

През последните почивни дни ученици от ПГ по МСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев, водени от педагогическия съветник в училището Катерина Татанова, бяха на обучение в Младежки център – Пловдив, по негова покана.

Обучението е част от работата по проект „Посяваме бъдеще заедно“, Доброволческа програма за училищна подкрепа и менторство. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Бенефициент - община Гоце Делчев.

Младежкият форум е преминал под надслов: „Истина или предизвикателства? Нови перспективи“, а  обучението -  по метода „връстници обучават връстници“. Идеята е пратениците  от различни училища в страната след обучението да прилагат наученото сред връстниците си.

В продължение на два дни учениците са имали възможност да участват в ролеви игри и форум театър, като се превъплътят в различни роли. Методиката „Изрази себе си“ ги е срещнала със света на изкуството, а темата „Пътуване във времето“ по ретроспективен път ги е запознала с впечатляващ творец от миналото. Предмет на форум театъра е била ученическата агресия.

„Трябва да научим децата да не бъдат пасивни наблюдатели на нечие агресивно поведение, да възпитаваме у тях емпатия! Нужно е също да разобличаваме подстрекателите за тяхната индиректна агресия!“, отбелязва със загриженост педагогическият съветник Катерина Татанова.

На форума учениците са се запознали със свои връстници от много градове в страната – Добрич, Димитровград, Копривщица… Предстои обмяна на опит с Младежките центрове в тях.

„Учениците останаха доволни от наученото. Сега ще го прилагаме на практика“, казва в заключение госпожа Татанова.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.