Трудов договор при лица под 18-годишна възраст

Много от младите хора, които все още са непълнолетни, желаят да започнат работа, за да са по самостоятелни или пък просто се нуждаят от пари за почивка на морето.

Работодателите, от друга страна, не искат да наемат на трудови договори младите момичета и момчета, защото си мислят, че те могат да им създадат проблеми с Инспекцията по труда. Но това не е съвсем така.

Ето няколко съвета, които ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” смятаме, че са нужни на младите хора и на техните бъдещи работодатели, за да могат да работят заедно.

Във всички случаи, за да може да бъде наето на трудов договор лице, което все още няма 18 години, трябва да бъде дадено предварително разрешение от Инспекцията по труда, като за целта работодателят  е нужно да изготви искане за разрешение за сключване на трудов договор в писмена форма.

В него се посочва дейност на фирмата, името на бъдещия служител и длъжността, която ще заема.

Въпреки че документите са много относно назначаването на непълнолетно лице, процедурата не е сложна за изпълнение. Изисква се представянето на няколко основни документа.

Ето и някои от тях:

1. Молба от името на работодателя до Инспекцията по труда.

2. Опис на видовете трудова дейност, която би извършвало лицето.

3. Резултати от оценяването на професионалните рискове, на който има реална възможност да бъде изложено лицето

4. Протоколи от извършените измервания на фактори на работната среда за работното място

5. Удостоверение за проведени предварителни медицински прегледи (ксерокопие).

6. Работен график, съобразен за лицата под осемнадесет години.

7. Одобрение на родители, попечители или настойници в писмена форма

Ако назначите на работа лице под 18 години трябва да
да спазвате и следните условия:

             * 7 часов работен ден (за деца под 15 години – 4 часа);

             * 26 дни платен годишен отпуск;

             * абсолютна забрана за полагане на извънреден и нощен труд

             * забрана за работа в условия на радиация; при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации;

             * забрана за работа свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния.

От описаните до тук документи и изисквания се вижда, че при назначението на непълнолетни лица работодателят трябва да спазва само нормативните разпоредби и процедурата не трябва да е пречка за наемането на работа на младите хора под 18 години.

За съжаление незнанието води до наказателни глоби. Ако не спазите всички тези разпоредби, това ще доведе до загуби за Вас.

Поради това всеки един работодател трябва да си избере добър счетоводител, който може да му даде съвет и отговори на всички въпроси, свързани с трудовото право съгласно българското законодателство.

Ако всичко това е важно за Вас, не искате да плащате излишни глоби и искате бизнесът Ви да се развива бързо и успешно, може да се свържете със Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил”.

Освен ваши счетоводители ние ще бъдем и ваши приятели, на които ще можете да споделите всичките си въпроси и да получите пълноценни и компетентни отговори.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5