Заради нарушения на кметове в Гърменско: М. Капитанова иска правомощия от ОбС да подписва договорите за наем на общински земи

Снимка: Infomreja.bg

Заради установени нарушения и неотчетени пари в общинската хазна в Гърмен от сключени договори с малоимотни и безимотни ползватели на общински земи, мери и ливади под наем от кметовете на селата Дебрен - Тюркян Ходжова, и Хвостяне - Сейхан Ахмедов, кметът на общината Минка Капитанова настоява за решение на Общинския съвет договорите с ползвателите в двете села занапред да ги сключва лично тя.

Този казус ще бъде разглеждан и гласуван днес на заседание на ОбС-Гърмен, като на съветниците ще бъде предоставена и подробна справка за отчетените и неотчетени пари от наемите от въпросните договори от кметовете на двете села.

Според справката, направена от Общинска служба "Земеделие", кметът на Дебрен - Тюркян Ходжова, е сключила договори, без да ги предостави в общината и без да събира наеми за тях за двете стопански години - 2016 и 2017, а ги е предоставила на лицата за получаване на субсидия от Държавен фонд "Земеделие".

За стопанската 2015/2016 година Ходжова е представила в общинската администрация в Гърмен само 4 сключени договора - на Юсеин Мустафа Иброш, на Юсеин Юсеинов Иброшев, на Саит Алилов Купенов и на Садатин Ахмедов Четалбашев.

Същите са наели общо 4 декара земя в местностите Дългата ливада, Чорбаджика и Корилово, за които са отчетени в хазната наемни приходи от 292,75 лева.

За същата стопанска година направената проверка е установила, че в Общината не са постъпили средствата за 22 сключени договора, общият размер на които е в размер на 5077,61 лева. С тези пари е бил ощетен бюджетът на Община Гърмен за миналата година.

18 от неотчетените имоти са само на едно лице – Сабри Османов Чаушев, а 4 са на Зейнепа Сабриева Чаушева, вероятно негова дъщеря.

През 2017 г. кметът на гърменското село Дебрен, Тюркян Ходжова, е представила в Община Гърмен значително повече подписани договори за дадени от нея общински имоти под наем на безимотни и малоимотни жители. Договорите са 20 на брой, а отчетените в касата пари за тях са 967,50 лева, или по 15 лева на декар за година.

Отделно от сключените договори и отчетените наеми, според справката не са отчетени за стопанската 2017 г. от кмета на Дебрен и суми за още 13 имота, между които има площи по 8, 7 и над 5 декара на наемател.

Неотчетение пари за въпросните 13 имота възлизат на 2 460,44 лева. Общо за двете стопански години от съмнителните операции, направени от кмета на Дебрен, Община Гърмен е ощетена със 7 538,05 лв.

Почти идентичен е и случаят в другото гърменско село Хвостяне, където е била извършена проверка от Общинската служба „Земеделие“ – Гърмен. Там кметът Сейхан Ахмедов също доста смело се е разпореждал с общинска собственост.

За стопанската 2016/2017 г. той е сключил 37 договора, за които в общинската хазна е отчел 855 лева. За 11 имота обаче, сред които има и такива от 5 до 70 декара, проверката сочи, че кметът не ги е предоставил в Общината и не е събрал наеми за тях

Неотчетените договори той ги е предоставил също на лицата за получаване на субсидия от Държавен фонд „Земеделие“, с което е ощетил общинския бюджет със сумата от 5 032,11 лева.

Съветници коментираха ден преди сесията, че сумите, с които Община Гърмен е била ощетена от двамата селски управници, са далеч по-големи, тъй като според клаузата в чл. 9, т. 2 от договорите, определящи задълженията на наемателите, е записано, че при забавяне на плащането на наемната вноска, наемателят дължи неустойка в размер на 1  % от дължимата сума за всеки просрочен ден.

Към оповестените суми, които не са постъпили от сключените от двамата кметове договори за отдадените под наем общински земи не са начислени към момента на извършената проверка неустойките съгласно чл. 9, като задължения на наемателите, които трябва да изпълнят за законовото им владеене в едногодишния период.

 

КОМЕНТАРИ

Дебренец08:28 - 05.12.2017
А нашта Минка,как я смятате.Тя иска само тя да прибира пая от наемите.Крадлива общинска кметица.Научи ги да купуват избори,да крадат и сега и е зорно.Яште и п-ката сега
Гърмен19:09 - 30.11.2017
Ей голям апаш излезе таз Туркият Ходжова.Другия път пак си я изберете на кмет!Да си ви оправя работите по ФОНДА и по НОИ !
Код за сигурност, въведете кода 3ax