Трасе в защитената територия на Рупите води до прокуратурата

Снимки: Личен архив

Отново апетити!

Незаконен път, преминаваш през защитетна територия в Рупите, е казусът, с който се заема прокуратурата в Благоевград.

Сигналът е подаден от група местни еколози до Регионалния инспекторат по околната среда и водите, от където е извършена проверка.

Така се стига до вратата на Окръжната прокуратура в Благоевград, която ще установи кой ще понесе последствията от създаването на трасе, преминаващо през защитена територия.

В случая въпросът е реторичен, защото тук говорим не за частен изпълнител, а за Община Петрич.

Миналата година на 30-и май отново жители жители на Рупите се събраха пред лечебните гьолове, за да изразят възмущението си от плановете, одобрени от Община Петрич, за изграждането на къщи и паркинг в обособен хотелски комплект. Основните причини за недоволството на местните бяха двете защитени зони, между които се намира теренът за строеж, както и самите гьолове, където ежедневно се лекуват хората.

Според Иво Стефанов се предвиждало да се построи СПА център, няколко къщи за гости и паркинг.

„Това е публично оповестено в проекта. Районът около гьоловете няма как да бъде застроен, това е общинска собственост. Дебитът, който в момента се ползва от изворите е много малък в сравнение с това, което се оттича в река Струма. Престъпление е това богатство на лековитата вода по този начин да се разпилява. Заради минералната вода в Сандански бяха построени 100 хотела. В момента Петрич за тези извори няма нито един хотел. Сандански всяка събота и неделя е пълен с гости. Мисля, че нашата община е крайно време да обърне внимание поне частично да оползотвори това, което има.“

Главният архитект на Петрич тогава заяви, че има всички съгласувания с инстанциите: РИОСВ, РЗИ, Министерството на културата, МОСВ, Пожарна безопасност.

„Защитената зона в случая е планината Кожух. Самите извори попадат в две защитени и санитарно-хигенни зони – едната е Рупите, другата – Рупите - Струмешница. Според проверките не е необходимо да се прави ОВОС и аз се съобразявам с това становище. Аз трябва да приложа закона!“

Днес същият архитект не изпълнява тази длъжност в Общината след подадена оставка.

Повече от година по-късно отново заели се с казуса „Рупите“ дават глас на новото посегателство. Сред тях е и екологът и съратник на Боян Петров – Андрей Ковачев, който е и лично ангажиран със спасяването на Кресненското дефиле от „ръцете на магистралата“.

От гражданската инициатива "Спаси Рупите", алармират:

Към момента Община Петрич, две седмици преди изборите, приоритетно стартира изграждането на път свързващ минералния извор с Хераклея Синтика. Въпросният е финансиран с общински средства, видно от изказване на кмета в медийното пространство. В същото това време е изготвен и финансиран от държавата проект за възстановяване на път, минаващ от с. Рупите до Хераклея Синтика.

Там проблемното трасе е маскирано под име "068-Реконструкция на местен път и изпълнение на СМР в обхвата на имот с идент. 49312.17.24 с НТП – за местен път".

Заложеното трасе преминава непосредствено върху кратера на вулкана. Разполага се върху две защитени зони по НАТУРА 2000 и унищожава лика на природния феномен Кожух. Предвижда се асфалтова настилка с ширина от 4 до 6 м. В момента изработващата се ширина на пътя е 6 м, което е повече от 50% по голяма от проектната. Откриват се множество несъответствия между залагащото се на терен и проектната документация.

Не е трудно да се досетим че прокарването на тази инфраструктура отваря сериозна перспектива към застрояването на местността, което автоматично води до отклоняването и отнемането на топлата минерална вода. Все още минералния извор успява да осигури вода за свободно ползване от посетителите на натуралните басейни, твърдят още от инициативния комитет.

На 24 октомври е извършена проверка в местността Рупите, при която не е заварено да се осъществяват строително-монтажни работи и налична строителна техника.

Профилирано е трасе с широчина около 6 м, височина – 0,20 м. По трасето не са положени чакъл и асфалт.

По описа на РИОСВ-Благоевград, е установено, че засегнатата територия попада в границите на две защитени зони като част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, както се потвърждава и от инициаторите от „Спаси Рупите“.

Защитена зона „Рупите“ за опазване на дивите птици и защитена зона „Рупите – Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в която има псевдостепи, житни и едногодишни растения, както и обитание на шипобедрена сухоземна костенурка, шипоопаша сухоземна костенурка, леопардов смок и ивичест смок.

При извършената проверка са дадени предписания на кмета на община Петрич – Димитър Бръчков, да бъдат преустановени всякакви дейности, пише в позицията си РИОСВ.

А заключението е:

При така установените факти РИОСВ-Благоевград, е приела, че са налични данни за евентуално извършване на престъпление по чл. 278в, ал. 1 от НК и е сигнализирала Окръжна прокуратура – Благоевград, чрез писмено подаден сигнал.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...