Ученици от Благоевград с теренни наблюдения край Струма в Деня на птиците

снимки: РИМ - Благоевград

Освен Ден на шегата, 1 април е и Международен ден на птиците. Това е един от най-старите празници от екологичния календар. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж и влязла в сила от 6 декември 1906 г. 

Регионален исторически музей - Благоевград отбелязва Международния ден на птиците с теренни наблюдения по поречието на река Струма.

Организатор на мероприятието е Тоня Тодорова от отдел „Природа” към РИМ - Благоевград. Нейни помощници бяха Райка Иванова – главен уредник в същия отдел, Владимир Милушев от българска фондация "Биоразнообразие", клон Беласица.

В наблюдението се включиха ученици от 3-и и 4-и клас от VI СОУ „Иван Вазов”. На децата бяха раздадени бинокли, определи за видовете птици, както и орнитологичен дневник, в който да отбелязват видените от тях птици и атмосферните условия.

Заниманието на открито даде възможност децата да се докоснат до света на птиците, като ги видят в естествената им среда. Учениците успяха да видят черен щъркел, който е изключителна рядкост да се срещне в населени места, защото обитава гористи и скални местности.

Сред редките видове редки птици, които децата наблюдаваха бе бялата чапла и малък корморан, който е застрашен вид и е вписан в червената книга на България. Малките природолюбители видяха бял щъркел, блатар, рибарки, лястовици, бързолет и др.

Уредниците Тоня Тодорова, Райка Иванова и Владимир Милушев от фондация „Биоразнообразие” запознаха учениците с интересни факти и особености на различните видове птици и обясниха значението им за екологичното равновесие.

„България е една от най-богатите страните с най-богато биологично разнообразие в Европа. По поречието на река Струма минава вторият най-голям миграционен път в България – „Виа Аристотелис” . Пътят свързва Дунав с Бяло море, той е главен маршрут на миграцията на птиците от Европа към Африка, по него минават около 50  вида птици”, разказаха еколозите и добавиха, че по поречието на реката прелетните птици намират подходящи условия за почивка и храна, която им дава възможност да възстановят силите си.

 

снимки: РИМ - Благоевград
снимки: РИМ - Благоевград
снимки: РИМ - Благоевград
снимки: РИМ - Благоевград

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...