Съветниците в Гърмен оставиха без решение провеждането на референдум в Марчево

Снимка: Infomreja.bg, архив

С 9 гласа „против“, 2 – „за“ и 2 - „въздържал се“, приключи днешното извънредно заседание на Общинския съвет в Гърмен, насрочено от председателя Исмет Узунов за приемане предложението на кмета Минка Капитанова за утвърждаване на образците от книжата и одобряване на разходите за провеждането на референдум в село Марчево.

След продължителни и отговорни дебати съветниците отхвърлиха предложението, наложено от заповедта от 4 май на тогавашния областен управител Валери Сарандев, с която той насрочи референдум в гърменското село Марчево на 18 юни. 

Мотивът за отхвълянето на предложението бе поради несъответствие с изискуемият законов срок от 45 дни за утвърждаване на образците и книжата за провеждането на референдума, както и за одобряване на разходите по провеждането му в размер на 9 528 лева.

"Ако днес бяхме приели това предложение, щяхме да вкараме община Гърмен в още по-големи нарушения, тъй като насроченият на 18 юни референдум би бил нелегитимен заради нарушение в законовите срокове за организирането и провеждането му", коментираха общински съветници.

По взетото днес решение на извънредното заседание отново ще има областният управител, който според закона или трябва да насрочи нова дата за допитването, или да го отмени.

Както писа ИНФОМРЕЖА, Сарандев с една от последните си заповеди от 4-и май насрочи за 18 юни референдум в Марчево, поискан от Инициативен комитет с председател кметския наместник на селото Розен Марчев с един-единствен въпрос при допитването на местните жители - "Съгласни ли сте Общинския съвет в Гърмен и Общинската администрация да разрешат изработване, приемане и прилагане на ПУП-ПРЗ за регулация и застрояване с предназначение за жилищно строителство на поземлени имоти в масиви 46 и 47 в местността "Падарката“ съгласно картата за възстановена собственост на землището на  с. Марчево?".

Искането за провеждане на референдума в Марчево е по повод отменено решение на Общинския съвет в Гърмен от Областната управа и Административния съд в Благоевград. То е под № 169 от 2016 година за насрочване дата за провеждане на референдум, което е било върнато за преразглеждане от общинските съветници, но на практика не е било изпълнено. И до момента в Областната администрация не е получено ново решение с дата, определена от ОбС-Гърмен за провеждане на допитването.

Местността "Падарката" представлява скандалния ромски квартал "Кремиковци“, в който има над 120 незаконно построени къщи и бараки, 12 от които бяха съборени след акция на РДНСК.

Идеята на община Гърмен за добилата скандална известност местност бе за изработване на ПУП с подходяща инфраструктура, включваща канализация, ток, вода и парцели, които ромите да си платят по надлежния ред, за да построят нови, хубави и законни къщи. На това намерение обаче жителите на Марчево се възпротивиха и поискаха провеждане на референдум.

Мотивите на жителите на Марчево да поискат провеждане на референдум и да не допуснат изработването на подробен устройствен план в местността "Падарката" са, че част от незаконните ромски къщи са построени върху възстановена частна собственост, че парцелите, които ще се дадат на ромите ще се дублират с частните такива, а също и че статутът на въпросната местност не е уточнен - дали тя представлява археологическа стойност, тъй като граничи с арантичния град Никополис ад Нестум.

"С оглед липсата на нужда от нови строителни терени от жителите на село Марчево и оскъдния поминък в общината, жителите на селото предпочитат тези масиви да не се урбанизират, като се даде шанс на екотуризма и екологичното селско стопанство, които са алтернатива за поминък в една от най-бедните общини в страната", сочат още мотивите, изброени от Инициативния комитет на кметския наместник Розен Марчев.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.