Най-много жилища са регистрирани в Струмяни, а най-малко - в Гърмен

Снимка: Infomreja.bg

Според статистика, направена до края на 2017, жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 255 сгради със 140 506 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 18 повече, а жилищата в тях се увеличават със 32. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата - 40.8%.

Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Струмяни - 691 и Сандански - 541, а най-малко в община Гърмен.

Жилищата в област Благоевград се обитават средно от двама човека. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2017 г. е регистриран в община Гърмен - 3, а най-нисък  в община Струмяни - по 1.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2017 г. е 11 162 хил. кв. метра. Полезната площ на човек от населението в областта е 36.2 кв. м., като най-голяма е в община Банско - 47.0 кв. м., а най-малка в община Гърмен - 27.9 кв. м.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3 452 с 26 143 жилища в тях, тухлените – 67 044 с 104 894 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3%  - в тухлени и 1.8% в други сгради.

В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% - в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи - 18.1%, жилищата с пет и повече стаи - 15.5%, а едностайните са 8.3%.

Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно - 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете - 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) - в селата.

Според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971 - 1980 г. - 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периодите 1981 - 1990 г. и 1961 – 1970 г. – с 19.6% (27.5 хил.).

Към 31.12.2017 г. 63.8% от всички жилища в област Благоевград се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест - и повече етажни сгради е 13.1%.

Преобладаващата част от жилищата 138 768 (98.8%) е частна, а само 1 706 жилища (1.2%) са държавна или общинска собственост.

Около една трета от жилищата в област Благоевград (41 567)  имат висока степен на благоустроеност - освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0.2% от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd
loading...