СУ „Св. св. Кирил и Методий" в Сатовча - единственото училище с най-високото отличие "Европейски езиков знак за качество”

Снимки: СУ - Сатовча

СУ “Св. св. Кирил и Методий” - Сатовча, е единственото българско училище с най-високото отличие "Европейски езиков знак за качество 2017”.

Призът се присъжда за развиване на езиковите умения на ученици и учители по френски, английски, италиански, португалски, испански и румънски език; за насърчаване на европейското многоезичие като средство за комуникация; въвеждане и усъвършенстване на иновационни методи на преподаване; интегриране на ИКТ в класните стаи; усъвършенстване на интеркултурното образование – изграждане на междупредметни връзки; обмяна на добри педагогически практики на училищно и европейско ниво; изграждане на полезни партньорства на основата на международно сътрудничество и трансфер на опит; формиране на чувство за демократично и европейско гражданство.

Голямата и престижна награда бе връчена на Райка Славчева - старши учител по френски език в СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Сатовча, и координатор на проекта „Градина без граници“, преди дни, по време на официална церемония в зала „Преслав” на хотел „Хемус” в София.

Значимото отличие, което получи учителката от Сатовча, е „Европейски езиков знак за 2017 година“ - най-успешно съчетаване на приоритетите на Програма „Еразъм+” и дейност “eTwinning”.

Училището в Сатовча е единственото българско училище в страната, получило това отличие, което Райка Славчева посвети на 145-годишнината от създаването на школото.

Наградата е предоставена от Европейската комисия по образование, Брюксел, и Центъра за развитие на човешките ресурси - София. Тя се присъжда за иновативни проекти в областта на чуждоезиковото обучение и в частност за успешно изпълнения проект „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа”, който се състезаваше с десетки проекти от цялата страна и спечели за своето училище най-високото отличие.

Тържествената церемония по награждаването бе открита от Милена Караангова – гл. експерт по дейност “eTwinning”, а сертификатите и наградите за отлично и успешно изпълнение на проекти, бяха връчени от Татяна Калканова - изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

На церемонията присъстваше и директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий” - Сатовча, Джеват Дунчев, който изказа топли благодарности за спечеления висок приз, чрез който ръководеното от него училище става едно от най-престижните в България и Европа.

Европейският езиков знак е инициатива на Европейския cъюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение. Той е въведен от Европейската комисия, Главна дирекция "Образование и култура", във връзка с публикуваната през 1995 година Бяла книга "Живот и обучение: по пътя към едно обучаващо се общество".

Призивът на Комисията е всеки гражданин на съюза да може да общува най-малко на три езика. В България "Европейският езиков знак" е присъден за пръв път през 2002 г. Знакът се присъжда за успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици.

С него се награждават  инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческото и рационалното разработване на иновативни практики. Наградените училища получават правото да използват логото на "Европейския езиков знак" в своята кореспонденция или при публикации и се включват в базата данни на Европейската комисия.

„Горда и щастлива съм, че спечелих тази европейска награда. Това се случва за пръв път в историята на училището ни. Тази награда е плод на нашата екипна работа по  повод успешната реализация на тригодишния ни международен проект. През тези три години за нас целият свят бе проектът „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа“, програма „Еразъм+“, който отвори нови граници, докосна много сърца, посети различни градове и училища, опита нови вкусове, запази спомени и създаде приятелства. Чрез него ние станахме семейство – семейството „Градина без граници“.

Участието на моето училище в европейската програма, „Еразъм+”, даде възможност да осъзнаем, че сме граждани на света с прилики и различия, но с общи модели на поведение. Убедена съм, че програма „Еразъм+“ ще даде възможности на още много учители и ученици да изпитат удовлетворение от добре свършена работа. Като координатор на проекта изказвам благодарности на: Европейската комисия по образование, Брюксел, Центъра за развитие на човешките ресурси, София,  Джеват Дунчев – директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Сатовча, зам.-директора по учебната дейност, Цветанка Янева; кмета на община Сатовча Арбен Мименов, общинския съветник  Зайра Ибишева, учителския колектив, помощния персонал, ученици, родители, общественост, партньорите от Италия, Португалия, Испания, Румъния, моите родители и моето семейство", сподели развълнувана от полученото високо признание старши учител Райка Славчева.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.