СУ „Св. П. Хилендарски“ в Абланица споделя своя опит

Снимки: СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Абланица

Вече втора година тук се прилага иновативна технология за оценяване

На 21-ви и 22-ри ноември Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски“ –  Абланица, посрещна екип от учители и ученици от Втора английска езикова гимназия  „Томас Джеферсън“ – София, за да обменят иновативни практики по НП „ Иновации в действие“ към МОН.

В първия работен ден от визитата гостите от София се запознаха с иновацията, която учителите от училището в Абланица вече втора година умело прилагат в своята работа. Училището е включено в мрежата на иновативните училища в България от учебната 2018/2019 година.

Иновацията се състои в изготвяне, провеждане и анализиране на компютърно базирани тестове, които много успешно заместват  традиционните хартиени варианти на тестово изпитване.

Чрез тяхното прилагане и използването на новите технологии, класната стая придобива нова визуализация и учебният час се организира по нов начин. В учебния процес се използва  активно Microsoft office 365, както и други иновативни софтуерни продукти. У учениците се повишава мотивацията за учене и работа в екип. Те са поставени в активна позиция и най-важното за тях е, че е премахнат субективният фактор при оценяване на знанията и компетенциите им по различните учебни предмети.

Иновативната технология на оценяване дава възможност в учебния процес да участват активно учители, ученици и родители, както и училищното ръководство.  Качеството на обучение несъмнено се подобрява и придобива  съвременен облик. По този начин и мотивацията за учене е налице, с което се преодолява голям проблем в българското училище от последните години.

Идеята на училищния екип е за 4 години прилагането на иновативния метод на оценяване да обхване всички учебни предмети и всички етапи в  училище – начален, прогимназиален и гимназиален етап.

През втория ден от визитата учителите по математика, ИТ и природни науки изнесоха три интегрирани иновативни урока, в които показаха много иновативни методи на преподаване, учене и оценяване, като акцентът се постави на компютърно базираното обучение и оценяване.

На 26-и и 27-и ноември училището ще бъде домакин и на визитата на Шесто СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник, където учителите отново ще демонстрират своите умения в прилагането на компютърно базираните тестове при оценяване резултатите на учениците.

Национална програма „Иновации в действие“, която стартира през тази учебна година, дава възможност на стотици училища от страната да обменят опит в учебно-възпитателния процес, като целта на програмата е този опит да се споделя не само между иновативните училища, но и между иновативно и неиновативно училище.

Всички дейности по програмата се оказват много полезни и водят до създаване на трайни междуучилищни партньорства за споделяне на опит не само в учебно-възпитателния процес, но и в управлението на училищата и извънкласните форми на работа.

 

Снимки: СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Абланица
13
12

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.