Правителството спира изграждането на нов правителствен комплекс

Снимка: БГНЕС

Работната група ще разгледа конкретните изисквания за работни и поддържащи дейността помещения

Правителството реши да бъдат спрени всички действия и процедури, свързани с изграждането на нов правителствен комплекс на територията на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД (СТП АД) от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД) до обединяване на всички заинтересовани ведомства около конкретната нужда от строителството му.

Ще бъде създадена Междуведомствена работна група, към министъра на икономиката, в състав всички заинтересовани ведомства, която да изследва необходимостта и целесъобразността от строителството на нов правителствен комплекс.

Работната група ще разгледа конкретните изисквания за работни и поддържащи дейността помещения, тяхното разпределение и други специфични особености, необходими за изработване на функционален идеен проект и да представи доклад от дейността си пред Министерския съвет с цел окончателно взимане на решение.

Правителството оправомощава министъра на икономиката да сведе до знанието на ДКК ЕАД и „Монтажи“ ЕАД така приетите решения и да възложи на ДКК ЕАД предприемането на необходимите действия, за ограничаване потенциалните вреди за държавата, както и за нейните дъщерни дружества.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk