Стартира важен екологичен проект за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Снимка: Infomreja.bg

На дневен ред е изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и компостиране

На 1-ви юни в Гоце Делчев ще бъде даден старт на значим екологичен проект чрез официална церемония „Първа копка“.

Община Гоце Делчев, в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово, сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проектa е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на общините Гоце Делчев,  Гърмен и  Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Общата сума на проекта е 9 147 276.52 лв., от които 5 840 128,74 лева - от ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие, 1 030 610,95 лв. - от държавния бюджет на Република България и 765 112, 38 лв. - собствен принос на бенефициента

Крайната дата на проекта е 18.11.2020 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax