Ревански направи първа копка на мащабен проект за ремонт на улици

Снимки: Община Белица

Добрите новини за Белица не спират!

Днес кметът на Община Белица Радослав Ревански постави началото на първа копка в изпълнение на проект на стойност 1 893928.05 лв.

С полагане на първата копка в изпълнение на проек на програмата за „Развитие на селските райони“ в село Краище Радослав Ревански стартира одобрения мащабен проект, който осигурява благоустрояване на уличната мрежа в населените места от общината:

- Ул. "Иван Алексов"- гр. Белица ;
- Ул. "Даме Груев"- гр. Белица;
- Ул. "9-ти септември"- гр. Белица;
- Ул. "Равен"- гр. Белица;
- Ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица;
- Улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк;
- Улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк;
- Улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново;
- Улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище;
- Улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище;
- Улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище;
- Улица "20-та"- с. Краище;
- Улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище;
- Улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

Проекта се реализира, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г./ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

Основната цел е подобряване на качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа. 

Продължителност на проекта – 24 месеца от датата на подписване на договора.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...