Фирма „СТИИМ“ ООД“ приключва проект по процедура „Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК

Срокът на изпълнението на проекта беше 18 месеца

"Стиим ООД е фирма, регистрирана през 2018 г., създадена, за да събере на едно място инженерни специалисти в областта на Пречиствателните станции за отпадни води, които притежават новаторски стил на мислене и еко-социална отговорност при взимане на решения.

Инженерните консултации и технически проекти в областта на ПСОВ са икономическа ниша, която непрекъснато се развива, но за да бъде успешна една услуга на пазара, тя трябва да предлага комплексно и устойчиво иновативно решение за справяне с актуални проблеми.

Фирмата успешно приключва проект по процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, съфинансирана от  ЕФРР на ЕС чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Проект BG16RFOP002-2.024-1514 "Насърчаване на предприемачеството в СТИИМ ООД" стартира на 10.09.2019 г. и ще приключи на 10.03.2021 г. Чрез него, фирмата  реализира на пазара услуги по технически консултации и инженерно проектиране за внедряването на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) с уникално биологично стъпало (биобасейн) с прикрепена биомаса, работещо по системата ISBS.

Тази патентована технология генерира от 100 до 200 пъти по-малко активна утайка при пречиствателния процес, което прави излишни всички допълнителни съоръжения за обработка, стабилизация и депониране на активна утайка. Технологията ISBS осигурява многоетапен процес на дълбоко биологично пречистване в биореактора, наподобяващ естествените природни процеси в реките. ISBS биобасейнът (Integrated Spatial Bacterial Succession или интегрирана пространствена бактериална последователност) представлява бетонен резервоар с прикрепена биомаса, в който са разположени модулни касети с патентован бионосител на тях.

Общата стойност на проекта беше 248 989.00 лв., от които 169 312.52 лв. европейско, 29 878.68 лв. национално съфинансиране и 49 797.80 лв. собствено финансиране.

Срокът на изпълнението на проекта беше 18 месеца.

Основната цел, която се реализира, беше "Създаване и развитие на ново предприятие с цел преодоляването на европейски и регионални предизвикателства чрез развитие на конкурентоспособността, ефективност на предлаганите услуги, подпомагане на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.".

За постигането на основната цел на проекта и за реализирането на предприемаческата идея бяха изпълнени следните мерки:

- Предприеха се и се изпълниха дейности по публичност и визуализация

- Сформира се добре квалифицират екип

- Осигури се необходимото оборудване и софтуер за реализиране на предприемаческата идея.

- Реализираха се дейности, свързани с популяризиране и представяне на фирмата и услугите, които се предлагат.

- Извършиха се маркетингови проучвания и анализи

- Изготви се техническа оценка на инженерното проектиране

- Представиха се услугите на международната "сцена", чрез участие на 1 изложение в чужбина;

В резултат от изпълнението на проекта се спомогна за създаване на икономически устойчиво предприятие, осигуряващо стабилност на работните места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемаческата идея.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на ЕФРР, „не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или ОПИК и „СТИИМ“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства ресурси“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa