Главен учител Заприна Глушкова от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, представи областта на национален форум

Снимки: Личен архив

Единственият номиниран учител за участие от Благоевградска област в организираната от Центъра за приобщаващо образование национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018 бе главен учител Заприна Глушкова от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово. Конференцията се проведе от 14. до 15. април в рамките на кампанията „Дни на приобщаването“. Подборът на участниците в конференцията бе направен по предварително обявен конкурс, който спечели именно главен учител Запрона Глушкова.

Получени и разгледани старателно бяха над 70 текста от жури в състав: проф. д-р Силвия Николаева, СУ „Св. Климент Охридски“, доц. Ваня Божилова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Юлия Генова, учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел, бивш учител на „Заедно в час“, Виктория Троянова, Маргарита Аспарухова- Кандиларова и Елисавета Таракджи, Център за приобщаващо образование.

Практика на преподавателя Заприна Глушкова от училището в Хаджидимово бе сред представените на националния форум. Чрез своята практика тя сподели, че обучението по български език и литература в гимназиалния етап, и по-конкретно в XI-XII клас, е от особено важно значение, защото е свързано не само с подготовката за предстоящия задължителен зрелостен изпит, а и с усилията, насочени към цялостното личностно развитие на учениците.

Според Глушкова един от основните проблеми в обучението по български език и литература в съвременното училище е свързан с формирането на мотивация за четене, с развитието на умения за публично общуване – изказване пред аудитория, логическо и емоционално въздействие чрез речта, за състезателно начало. Интересният опит на преподавателя Глушкова предизвика множество въпроси и дискусии по време на конференцията.

„За да се развие творческият потенциал на младото поколение, е необходимо да се търсят интересни форми на извънкласна дейност. Съвременното образование е постмодерно и ориентирано към нова култура на учене у учениците. Неговата цел е не само да се предоставят пакети от знания, а и навици  как да се учи, как да се решават проблеми и как да се синтезира старото с новото", коментира тя.

Събитието събра във Велико Търново над 150 учители, специалисти и директори от цялата страна, пред които техни колеги представиха 28 образователни практики в темите: училищно управление, партньорство с родителите, отваряне на училището към местната общност, въвеждане на иновативни образователни практики, развитие на училищния екип, развиване на меките умения на учениците, увеличаване на мотивацията децата да ходят на училище.

Учители и директори представиха своите практики в няколко кръга в начален, прогимназиален и гимназиален етап. От техните презентации присъстващите разбраха: как българската шевица може да вдъхновява и улеснява учениците в часовете по математика; как учениците могат да управляват емоциите си чрез различни техники; как да получат по-високи резултати на НВО, когато по време на часовете използват smart-карти и др.

Ерин Макрайт, учител и ментор на учители от САЩ, но и придобила впечатляващ опит в образователните системи на страни от целия свят, направи  интересна презентация на тема „Как да се случва ученето вътре в екипа", а темата бе „Професионална общност за учене и развитие“, с която Ерин Макрайт, представи друга перспектива върху организацията на процесите вътре в училище, даде насоки как учителите сами могат да се мотивират и да повишават знанията и уменията си и как да развиват този процес на постоянно учене в своите училища.

На следващия ден тя доразви и темата за изграждане на професионална общност като проведе уъркшоп на тема: "Изграждане на професионална общност за учене и развитие или как да подобрим ефективното учене вътре в екипа", сподели придобития опит Заприна Глушкова.

 

КОМЕНТАРИ

:)16:37 - 20.04.2018
„Меките умения“ са всички онези умения, които ти помагат да комуникираш ефикасно и в хармония с останалите. Както можеш да се досетиш 123, те имат голямо значение както в личния така и в професионалния ти живот.
12315:06 - 18.04.2018
Може ли да обясните, какво означават меки умения на учениците ? Това нова терминология ли е?
haha16:55 - 17.04.2018
В крайна сметка главен или старши учител? В заглавието е старши, в текста главен ....
Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...