Административен съд - Кюстендил, отчита увеличение на общия брой образувани дела

Снимка: Infomreja.bg

В Административен съд – Кюстендил, са образувани общо 452 броя дела, от които административни дела са 279 броя, а касационни дела са 173 броя. Това е към 20 юни 2018 година.

От предходния период са останали висящи общо 201 броя дела, съответно административни 153 броя дела и касационни 48 броя дела. От общия брой дела за разглеждане 653  към момента са свършени 456 дела или 70% от общия брой.

Това съобщи Иван Демиревски - председател на Административен съд - Кюстендил.

За сравнение  към 20. юни 2017 г. в Административен съд – Кюстендил са образувани 407 дела, от които административни дела са 181 броя, а касационни дела са 226 броя. От общия брой дела за разглеждане 606 са били свършени 374 брой дела или 62%.

Данните сочат на увеличаване както на общия брой образувани дела, така и на общия брой  разгледани и свършени дела спрямо предходната година.

От общия брой административни дела, които съдът разглежда като първа инстанция  - 432,  най-много са делата по исковите производства по АПК – общо 90 броя, от които новообразувани  са 60 броя  и 30 броя са останали от предходен период,  като свършени от тях са 47 дела и остават висящи 43 дела.

На второ място са делата по жалби по ЗДСл., ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – общо 58 броя, от които новообразувани  са 44 броя и 14 броя са от предходен период; свършени са 41 дела и остават висящи 17 дела.

На трето място са делата по жалби срещу подзаконови нормативни актове – общо 50 броя, от които новообразувани  са 34 броя и 16 броя са от предходен период.

Извън описаните съдебни производства по отделните материални закони, в общия брой административни дела се включват и такива, образувани по жалби по нормативни актове  - т. нареч. "други административни дела”, които възлизат общо на 105 броя, като новообразувани са 59 дела и висящи от предходен период са 45 дела.

 

 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd
loading...