Спират водата в 9 общини в Пиринско за дезинфекция

Снимка: Infomreja.bg, архив

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград уведомява своите абонати, че в периода 19.06.2017 г. – 21.07.2017 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград. 

1. РП  Благоевград – селски участък - с. Селище, с. Зелен Дол, с. Падеш, с. Долно Лешко, с. Долно и Горно Българчево, с. Горно Церово, с. Мощанец; Община Симитли, гр. Симитли, с. Градево, с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Полена и с. Черниче.

2. РП Гоце Делчев - Община Гоце Делчев,  гр. Гоце Делчев, с. Корница, с. Брезница, с. Лъжница, с. Борово, кв. Средна - Г.Делчев, с. Мусомища, с. Господинци, с. Буково, с. Делчево и с. Баничан; 

Община Гърмен,  с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне, с. Крушево, с. Огняново и Марчево, с. Балдево, с. Ковачевица, с. Скребетно, с. Осиково, с. Рибново; 

Община Хаджидимово,  с. Тешово, с. Лъки, с. Парил, с. Гайтаново, с. НоваЛовча, с. Блатска, с. Илинден, с. Копривлен, с. Нови Ляски, с. Садово, гр. Хаджидимово, с. Петрелик, с. Абланица, с. Теплен и  с. Бестлен;

Община Сатовча, с. Сатовча, с. Крибул, с. Долен, с. Осина,   с. Кочан, с. Ваклиново, с. Жижево, с. Фъргово, с. Вълкосел, с. Слащен и с. Плетена.

3. РП Разлог - Община Разлог, гр. Разлог, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. ДолноДраглище, с. Баня, с. Бачево,  с. Елешница,  местност  “Бетеловото”;

Община Банско,  гр. Банско, с. Места, с. Кремен и с. Обидим; 

Община Якоруда, гр. Якоруда и с. Юруково. 

В посочения период горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоподаване.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейни нужди.

График за извършване на профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград както следва:

1. РП Благоевград

  • Участък Села - Благоевград

Населено място

                          Период

с.Селище

От 08:00 часа на 27.06.2017г.– вторник

До 17:00 часа на  28.06.2017 г. - сряда

с.Зелен дол

От 08:00 часа на 26.06.2017 г. – понеделник

До 17:00 часа на 27.06.2017 г. - вторник

с.Падеш и

с. Долно Лешко

От 08:00 часа на 06.07.2017 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 07.07.2017 г. - петък

с.Горно и Долно Българчево

От 08:00 часа на 28.06.2017 г. – сряда

До 17:00 часа на 29.06.2017 г. - четвъртък

с.Горно Церово

От 08:00 часа на 03.07.2017 г. – понеделник

До 17:00 часа на 04.07.2017 г. - вторник

с.Мощанец

От 08:00 часа на 04.07.2017 г. – вторник

До 17:00 часа на 05.07.2017 г. - сряда

 
  • Участък Симитли

Населено място

Период

гр.Симитли

с.Градево

От 08:00 часа на 11.07.2017 г. – вторник

До 17:00 часа на 12.07.2017 г. - сряда

с.Брежани

с.Полето

От 08:00 часа на 13.07.2017 г. – четвъртък

До 17:00 часа на 14.07.2017 г. - петък

с.Крупник

с.Полена

с.Черниче

От 08:00 часа на 18.07.2017 г. – вторник

До 17:00 часа на 19.07.2017 г. - сряда

 

2.РП Гоце Делчев

  • Участък Гоце Делчев

Населено място

                                Период

гр.Гоце Делчев

От 8:00 часа на 26.06 до 17:00 часа 28.06.2017г.

с. Корница

От 8:00 часа на 19.06 до 17:00 часа 20.06.2017г.

с. Брезница

От 8:00 часа на 20.06 до 17:00 часа 21.06.2017г.

с.Лъжница

От 8:00 часа на 21.06 до 17:00 часа 22.06.2017г.

с. Борово

От 8:00 часа на 21.06 до 17:00 часа 22.06.2017г.

кв.Средна - Гоце Делчев

От 8:00 часа на 22.06 до 17:00 часа 23.06.2017г.

с.Мусомища

От 8:00 часа на 28.06 до 17:00 часа 29.06.2017г.

с. Господинци

От 8:00 часа на 29.06 до 17:00 часа 30.06.2017г.

с. Буково

От 8:00 часа на 03.07 до 17:00 часа 04.07.2017г.

с. Делчево

От 8:00 часа на 05.07 до 17:00 часа 06.07.2017г.

с. Баничан

От 8:00 часа на 06.07 до 17:00 часа 07.07.2017г.

 
  • Участък Гърмен

Населено място

                                Период

с. Гърмен

От 8:00 часа на 01.07 до 17:00 часа 02.07.2017г.

с. Дебрен

От 8:00 часа на 05.07 до 17:00 часа 06.07.2017г.

с. Дъбница

От 8:00 часа на 07.07 до 17:00 часа 08.07.2017г.

с.Хвостяне

От 8:00 часа на 08.07 до 17:00 часа 09.07.2017г.

с. Крушево

От 8:00 часа на 22.06 до 17:00 часа 23.06.2017г.

с. Огняново, Марчево

От 8:00 часа на 28.06 до 17:00 часа 29.06.2017г.

с.Балдево

От 8:00 часа на 27.06 до 17:00 часа 28.06.2017г.

с. Ковачевица

От 8:00 часа на 26.06 до 17:00 часа 27.06.2017г.

с. Скребетно

От 8:00 часа на 23.06 до 17:00 часа 24.06.2017г.

с. Осиково

От 8:00 часа на 21.06 до 17:00 часа 22.06.2017г.

с. Рибново

От 8:00 часа на 19.06 до 17:00 часа 20.06.2017г.

 
  • Участък Хаджидимово

Населено място

                                   Период

с. Тешово

От 8:00 часа на 19.06 до 17:00 часа 20.06.2017г.

с. Лъки

От 8:00 часа на 21.06 до 17:00 часа 22.06.2017г.

с. Парил

От 8:00 часа на 26.06 до 17:00 часа 27.06.2017г.

с.Гайтаниново

От 8:00 часа на 28.06 до 17:00 часа 29.06.2017г.

с. Нова Ловча

От 8:00 часа на 30.06 до 17:00 часа 03.07.2017г.

с. Блатска

От 8:00 часа на 04.07 до 17:00 часа 05.07.2017г.

с.Илинден

От 8:00 часа на 04.07 до 17:00 часа 05.07.2017г.

с. Копривлен

От 8:00 часа на 05.07 до 17:00 часа 07.07.2017г.

с. Нови Ляски

От 8:00 часа на 05.07 до 17:00 часа 07.07.2017г.

с. Садово

От 8:00 часа на 10.07 до 17:00 часа 11.07.2017г.

гр. Хаджидимово

От 8:00 часа на 12.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с. Петрелик

От 8:00 часа на 13.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с. Абланица

От 8:00 часа на 12.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с. Теплен

От 8:00 часа на 17.07 до 17:00 часа 19.07.2017г.

с. Беслен

От 8:00 часа на 20.07 до 17:00 часа 21.07.2017г.

 
  • Участък Сатовча

Населено място

                                 Период

с. Сатовча

От 8:00 часа на 19.06 до 17:00 часа 22.06.2017г.

с. Крибул

От 8:00 часа на 23.06 до 17:00 часа 24.06.2017г.

с. Долен

От 8:00 часа на 26.06 до 17:00 часа 28.06.2017г.

с.Осина

От 8:00 часа на 29.06 до 17:00 часа 30.06.2017г.

с. Кочан

От 8:00 часа на 03.07 до 17:00 часа 05.07.2017г.

с. Ваклиново

От 8:00 часа на 05.07 до 17:00 часа 06.07.2017г.

с.Жижево

От 8:00 часа на 06.07 до 17:00 часа 07.07.2017г.

с. Фъргово

От 8:00 часа на 10.07 до 17:00 часа 11.07.2017г.

с. Вълкосел

От 8:00 часа на 11.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с. Слащен

От 8:00 часа на 12.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с. Плетена

От 8:00 часа на 17.07 до 17:00 часа 20.07.2017г.

 

3. РП Разлог

  • Участък Разлог

Населено място

                                    Период

гр.Разлог

 

резервоар„23септември”

От 8:00 часа на 11.07 до 17:00 часа 12.07.2017г.

-резервоар „Голак”

От 8:00 часа на 18.07 до 17:00 часа 19.07.2017г.

-резервоар „Саровица”

От 8:00 часа на 13.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с. Добърско

не

с. Горно Драглище

не

с. Долно Драглище

не

с. Баня

От 8:00 часа на 03.07 до 17:00 часа 04.07.2017г..

-резервоар „Св.Троица”

От 8:00 часа на 05.07 до 17:00 часа 07.07.2017г.

с.Годлево

не

с.Бачево

От 8:00 часа на 28.06 до 17:00 часа 29.06.2017г.

   -резервоарКулиното/Бойков рид/

не

с.Елешница

От 8:00 часа на 26.06 до 17:00 часа 27.06.2017г.

м-ст Бетеловото

От 8:00 часа на 20.07 до 17:00 часа 21.07.2017г.

 
  • Участък Банско

Населено място

Период

гр.Банско

 

-ниска зона

От 8:00 часа на 03.07 до 17:00 часа 04.07.2017г.

-висока зона

не

-„Св.Иван”

не

гр.Добринище

не

с.Места

От 8:00 часа на 13.07 до 17:00 часа 14.07.2017г.

с.Кремен

От 8:00 часа на 11.07 до 17:00 часа 12.07.2017г.

с.Гостун

не

с.Осеново

не

с.Обидим

От 8:00 часа на 12.07 до 17:00 часа 13.07.2017г.

 
  • Участък Белица

Населено място

Период

гр.Белица

                       не

с.Краище

                       не

с.Горно Краище и с.Дагоново

                       не

 
  • Участък Якоруда

Населено място

Период

гр. Якоруда

От 8:00 часа на 03.07 до 17:00 часа 04.07.2017г.

с. Юруково

От 8:00 часа на 04.07 до 17:00 часа 05.07.2017г.

 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa