Случай на бруцелоза по дребните преживни животни в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg, архив

При изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България, Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ откри положително реагирала овца за бруцелоза (Brucella melitensis) в стадото на частен стопани в село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил.

За това информира официалния сайт на БАБХ. 

Заболяването е опасно за здравето и на животните, и на хората. Ето защо положително реагиралите за бруцелоза дребни преживни животни  подлежат на незабавно умъртвяване по хуманен начин, обезвреждане съгласно Европейското законодателство.

В допълнение към разпореждането за умъртвяване на положително реагиралото животно, произтичащо от контрола на болестта, БАБХ възбрани придвижването на едри, дребни преживни животни и еднокопитни към и от животновъдните обекти в с. Вуково, с изключение на животните, предназначени за незабавно клане при гарантиране здравния статус на животните.

Извършват се инвентаризация на всички едри, дребни преживни и еднокопитни животни на територията на ОДБХ- Кюстендил и отразяването им във ВетИС, както и проследяване на движението на дребни преживни животни от с Вуково.

Организирано е и стартирало взимане на проби за серологично изследване за бруцелоза на всички едри, дребни преживни животни, отглеждани в с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил.

Наличните мляко и млечни продукти, собствено производство, в обекта с положително реагиралото за бруцелоза животно ще бъдат унищожени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2004 от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна Регламент (ЕО) № 1774/2002.

В село Вуково се отглеждат 28 овце и 21 кози.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n
loading...