СЮЗО представи дейността на Центъра за подкрепа на социалното предприемачество в Благоевград

СЮЗО представи Центъра за подкрепа на социалното предприемачество на Съвместно събитие в гр. Благоевград по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 21.06.2019 година в гр. Благоевград, бе проведено Съвместно събитие по проекта.

Събитието бе организирано от Сдружение ЮНИ ПАРТНЕРС, партньор по проекта и се проведе в зала „22-ри септември“, като бе уважено от г-жа Христина Шопова, зам. кмет на Община Благоевград, доцент Валентин Василев, Омбудсман на Община Благоевград и други официални лица от България и Гърция.

Целта на събитието бе да се представи интернет платформата на проекта за предоставяне на помощни инструменти и полезна информация в  подкрепа на социалното предприемачество в региона, както и на двата трансгранични центъра за подкрепа - създадени в двете страни Гърция и България, които подпомагат съществуващи и потенциални социални предприемачи.

Събитието разясни настоящото положение на сектора на социалната икономика и развитието на социалните предприятия в областта на туризма и хранително-вкусовата промишленост в трансграничния регион. Това даде възможност за обмен между представители на различни НПО, държавни предприятия, съществуващи и бъдещи социални предприемачи и други заинтересовани страни.

На събитието екипът на СЮЗО представи Центъра за подкрепа на социалното предприемачество в гр. Благоевград, както и неговата дейност, а г-жа Евгения Папаниколау от Водещия партньор – Община Терми, представи центъра, опериращ на територията на Република Гърция.

https://act-social.eu/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6