Благоевград и Видин с най-ниски заплати

Снимка: НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2017 г. намаляват с 0.1% спрямо края на септември 2017 г., като достигат до 88.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор се увеличават с 0.3%, докато  в обществения сектор са по-малко с 1.6% до - 19.5 хиляди.

В края на декември 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 1.1%. По сектори в сравнение с края на декември 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 0.7% (или с 0.5 хил.) и в обществения сектор с - 2.5% (или с 0.5 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2017 г.с 3.5% до – 733 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 981 лв., а за частния - 658 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 4.9% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане - 693 лева.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 476 лв.,  Варна  - 1 062 лева и Стара Загора – 1 060 лева.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd